Πώς κάνω αντιστοίχιση τιμών στο channel manager;

Ενημερώθηκε πριν 9 months
Αποθήκευση

Εάν ο πάροχος channel manager παρέχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε μόνοι σας τις τιμές, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνει.

Για να κάνετε σωστή αντιστοίχιση τιμών, βεβαιωθείτε καταρχάς ότι οι τιμές που θέλετε να αντιστοιχίσετε υπάρχουν τόσο στο extranet της Booking.com όσο και στο σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS) του παρόχου σας.

Τα περισσότερα channel manager αντιστοιχίζουν αυτόματα όλες τις νέες τιμές που προστίθενται στο extranet της Booking.com. Ενημερωθείτε από τον πάροχό σας εάν αυτό ισχύει για το channel manager που χρησιμοποιείτε.

Is this article helpful?