Τι πρέπει να κάνω αν το channel manager και το extranet της Booking.com δεν έχουν συγχρονιστεί σωστά;

Ενημερώθηκε πριν 3 μήνες

Εάν παρατηρήσετε κάποια διαφορά στις τιμές που έχετε στο extranet της Booking.com, ελέγξτε πρώτα μήπως έχετε ενεργοποιήσει προσφορά για τη συγκεκριμένη τιμή, όπως προσφορά τελευταίας στιγμής – αυτός θα μπορούσε να είναι ο λόγος για αυτή τη μειωμένη τιμή.

Καμιά φορά χρειάζονται μέχρι και πέντε λεπτά για να ολοκληρωθεί η επεξεργασία και ο συγχρονισμός των αλλαγών. Χρησιμοποιήστε την επιλογή ανανέωσης του channel manager, εφόσον υπάρχει.

Εναλλακτικά, δείτε εάν έχει γίνει αντιστοίχιση μεταξύ όλων των δωματίων και των τιμών ανάμεσα στο extranet της Booking.com και το σύστημα διαχείρισης καταλύματος (PMS). Ενδέχεται να πρέπει να κάνετε εσείς κάποιες ενημερώσεις. Εάν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια για αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Διαφορετικά, ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου σας για το πώς να συγχρονίζετε το PMS σας με συνδεδεμένα κανάλια όπως είναι η Booking.com.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;

Προσελκύστε την τοπική αγορά με κρατήσεις τελευταίας στιγμής από κινητά

Καθώς η εγχώρια ζήτηση αρχίζει να αυξάνεται στον ιστοχώρο μας, το 74% των κρατήσεων θα προέλθει από κινητό τηλέφωνο. Προσθέστε τιμή για κινητά για να αυξήσετε την προβολή σας σε αυτούς τους πελάτες, που συνηθίζουν επίσης να κάνουν κράτηση τελευταία στιγμή.

Προσθέστε τιμή για κινητά