Χρησιμοποιώ channel manager και δεν έχω λάβει κωδικό CVC για κάποια κράτηση. Τι να κάνω;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας

Συχνά, ειδικά αν είστε καινούριος στην Booking.com, η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι να μην λαμβάνετε κωδικούς CVC. Αν ισχύει αυτό και χρειάζεστε τους κωδικούς για τη λειτουργία της επιχείρησής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια ομάδα της Booking.com (Connectivity) μέσω των μηνυμάτων στο extranet σας. Επιλέξτε ως θέμα «Το κατάλυμα» για να προωθούμε τους κωδικούς CVC.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αν ζητάτε κωδικό CVC για κρατήσεις στο κατάλυμά σας είναι πιθανό να μειωθεί η αναλογία επισκεπτών/κρατήσεων, καθώς οι πελάτες συνήθως προτιμούν να δίνουν λιγότερα στοιχεία.

AMEX και άλλες κάρτες

Δεν ζητάμε κωδικό CVC από κατόχους καρτών AMEX.

Αν η κάρτα δεν είναι AMEX και το πρόβλημα αφορά περισσότερες από μία κρατήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πάροχο του channel manager σας για να βεβαιωθείτε ότι σας στέλνει τα στοιχεία κωδικού CVC.

Αν ο πάροχος του channel manager σας δεν λαμβάνει αυτούς τους κωδικούς, μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα της Booking.com για να γίνει η απαραίτητη αλλαγή.

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;