Τιμές ανά χώρα

Αυξήστε τις κρατήσεις στοχεύοντας σε επισκέπτες από συγκεκριμένες περιοχές

Τα ταξίδια σε παγκόσμια κλίμακα αυξάνονται και περισσότεροι επισκέπτες από το εξωτερικό σημαίνει περισσότερες ευκαιρίες για το κατάλυμά σας. Αν θέλετε να προσεγγίσετε νέες αγορές, να προσελκύσετε επισκέπτες από συγκεκριμένες χώρες ή να εξασφαλίσετε περισσότερα έσοδα, η απάντησή μας είναι η εξής: τιμές ανά χώρα.

 

Οι τιμές ανά χώρα είναι στοχευμένες εκπτώσεις που μπορείτε να προσφέρετε σε επισκέπτες από αγορές της επιλογής σας. Μπορούν να σας βοηθήσουν να γεμίσετε διαθέσιμα δωμάτια, ακόμα και κατά τη χαμηλή περίοδο, καθώς η υψηλή περίοδος για ταξίδια διαφέρει από αγορά σε αγορά. Επιπλέον, σας επιτρέπουν να προσεγγίσετε εντελώς νέες αγορές. 

 

Οι τιμές ανά χώρα δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες λόγω νομικών ή εμπορικών περιορισμών.

 

Προσθέστε τιμές ανά χώρα

Country rates_solutionspage

Δεν ξέρετε σε ποιες χώρες να στοχεύσετε;

 

Θα βρείτε εξατομικευμένες προτάσεις σχετικά με τις τιμές ανά χώρα στο extranet.

 

Βασίζονται σε δεδομένα που είναι προσαρμοσμένα στο κατάλυμά σας και μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλέξετε τις περιοχές στις οποίες μπορείτε να στοχεύσετε για να αυξήσετε τα έσοδά σας.

Solutions page_country rates.jpg

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την προσφορά τιμών ανά χώρα;

Εξασφαλίζετε έσοδα προσελκύοντας διεθνείς ταξιδιώτες

Προσελκύετε περισσότερες κρατήσεις με τιμές για συγκεκριμένες χώρες

Ενισχύετε την προβολή σας στον ιστοχώρο μας

Οι επισκέπτες που κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό συνήθως κάνουν κράτηση νωρίτερα και ακυρώνουν λιγότερο.

Γεμίστε τα διαθέσιμα δωμάτιά σας προσφέροντας εκπτώσεις σε περιόδους διακοπών και εκδηλώσεων σε συγκεκριμένες αγορές.

Προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές σε χώρες με υψηλή ζήτηση, το κατάλυμά σας θα έχει καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εξασφαλίζετε έσοδα προσελκύοντας διεθνείς ταξιδιώτες

Προσελκύετε περισσότερες κρατήσεις με τιμές για συγκεκριμένες χώρες

Οι επισκέπτες που κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό συνήθως κάνουν κράτηση νωρίτερα και ακυρώνουν λιγότερο.

Γεμίστε τα διαθέσιμα δωμάτιά σας προσφέροντας εκπτώσεις σε περιόδους διακοπών και εκδηλώσεων σε συγκεκριμένες αγορές.

Ενισχύετε την προβολή σας στον ιστοχώρο μας

Προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές σε χώρες με υψηλή ζήτηση, το κατάλυμά σας θα έχει καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εξασφαλίζετε έσοδα προσελκύοντας διεθνείς ταξιδιώτες

Οι επισκέπτες που κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό συνήθως κάνουν κράτηση νωρίτερα και ακυρώνουν λιγότερο.

Προσελκύετε περισσότερες κρατήσεις με τιμές για συγκεκριμένες χώρες

Γεμίστε τα διαθέσιμα δωμάτιά σας προσφέροντας εκπτώσεις σε περιόδους διακοπών και εκδηλώσεων σε συγκεκριμένες αγορές.

Ενισχύετε την προβολή σας στον ιστοχώρο μας

Προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές σε χώρες με υψηλή ζήτηση, το κατάλυμά σας θα έχει καλύτερη κατάταξη στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ρύθμιση των τιμών ανά χώρα

  • Σε ποιους επισκέπτες στοχεύω με τις τιμές ανά χώρα;

Οι τιμές ανά χώρα εμφανίζονται μόνο σε επισκέπτες που χρησιμοποιούν την Booking.com από διεύθυνση IP που αντιστοιχεί στη χώρα στην οποία στοχεύετε. Ισχύουν όλο τον χρόνο, αλλά μπορείτε να επιλέξετε έως 30 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά τις οποίες η έκπτωση δεν ισχύει.

  • Χρειάζεστε βοήθεια για να αποφασίσετε τι τιμές να προσφέρετε;

Προτείνουμε να ορίσετε ελάχιστη έκπτωση 10%, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

  • Οι τιμές ανά χώρα ισχύουν για όλα τα δωμάτια και τις κατηγορίες τιμής μου;

Ναι, οι τιμές ανά χώρα ισχύουν για όλα τα δωμάτια και τις κατηγορίες τιμών σας. Η έκπτωση προστίθεται στις υπάρχουσες εκπτώσεις από το πρόγραμμα Genius (εάν είστε συνεργάτης Genius), καθώς και σε άλλες προσφορές που έχετε ορίσει. Ωστόσο, οι τιμές ανά χώρα δεν συνδυάζονται με τις τιμές για κινητά ή με την Προσφορά της ημέρας.

 

Προσθέστε τιμές ανά χώρα

*Οι τιμές ανά χώρα δεν είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες λόγω νομικών ή εμπορικών περιορισμών.

Solutions_country rate

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;