Μείωση της σπατάλης τροφίμων

Σε συνεργασία με την KITRO και την EnviroRental

Sustainable Partner

Κάθε χρόνο, περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για ανθρώπινη κατανάλωση χάνεται ή σπαταλιέται. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια γεύματα (ή το ένα έκτο των γευμάτων που σερβίρονται) σπαταλιέται κάθε χρόνο. Αν συνυπολογίσουμε τις συσκευασίες και άλλα απορρίμματα που σχετίζονται με την παραγωγή τροφίμων, πρόκειται περίπου για 2,87 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων. Αυτό κοστίζει στον τομέα της φιλοξενίας και των υπηρεσιών εστίασης 3,2 δισεκατομμύρια λίρες Αγγλίας ετησίως.  

Ο αντίκτυπος δεν περιορίζεται στο φαγητό που δεν καταναλώνεται. Για να φτάσει στο τραπέζι οποιοδήποτε τρόφιμο χρειάζεται νερό, ενέργεια, συσκευασία, μεταφορά και ανθρώπινη συμμετοχή. Στη συνέχεια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το κόστος της απόρριψης. Τα τρόφιμα που πετάμε, όπως και τα περισσότερα από τα σκουπίδια μας, καταλήγουν σε χωματερές παράγοντας μεθάνιο, ένα αέριο θερμοκηπίου (GHG) που συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Εάν η ποσότητα των τροφίμων που σπαταλιούνται παγκοσμίως ήταν χώρα, θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής καταλύματος θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες, όπως το είδος του καταλύματος που διαχειρίζεστε, πού βρίσκεται και πώς είναι διαμορφωμένη η εφοδιαστική αλυσίδα του. Υπάρχουν πολλά σημαντικά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να ξεκινήσετε να μειώνετε αμέσως τη σπατάλη τροφίμων στο κατάλυμά σας. Στην παρακάτω ενότητα θα τα απαριθμήσουμε και θα αναφέρουμε τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχουν τέτοιες αλλαγές στην επιχείρησή σας και στο περιβάλλον. Αυτές οι ενέργειες θα διαφέρουν, εάν διαχειρίζεστε μια κατοικία διακοπών όπου οι επισκέπτες αγοράζουν και προετοιμάζουν το δικό τους φαγητό.

Τέσσερα οφέλη από τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

1. Θα μειώσετε το κόστος σε πολλούς τομείς

Το κόστος που σχετίζεται με τα τρόφιμα αφορά το σύνολο της διαδικασίας του φαγητού και περιλαμβάνει και το στάδιο πριν το φαγητό φτάσει στον πελάτη αλλά και την απόρριψη των τροφίμων μετά. Οι επαγγελματικές κουζίνες συνήθως απορρίπτουν 8-20% των τροφίμων που αγοράζουν. Εφαρμόζοντας ένα σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων τροφίμων, μια κουζίνα ξενοδοχείου με ετήσιο κόστος 584.000 € μπορεί να μειώσει από 2% έως 8% το κόστος που σχετίζεται με τα τρόφιμα, το οποίο μεταφράζεται σε πιθανή εξοικονόμηση από 11.600 € έως 46.700 € περίπου. Μια κουζίνα που λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά χρειάζεται γενικά λιγότερους πόρους από μια κουζίνα όπου σπαταλώνται τρόφιμα. Έτσι, θα αρχίσετε να εξοικονομείτε χρήματα από προγενέστερο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το κόστος διαχείρισης απορριμάτων αυξάνεται σταδιακά καθώς εξαντλούνται οι χώροι υγειονομικής ταφής. Στην Ελβετία, η διάθεση απορριμμάτων τροφίμων που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, κοστίζει στη βιομηχανία τροφοδοσίας περίπου 1.024.540.000 ευρώ ετησίως. Στην Αγγλία, ο φόρος υγειονομικής ταφής των οργανικών απορριμμάτων – απορρίμματα που εκπέμπουν αέρια όπως το μεθάνιο – αυξάνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία. Το 2023 το κόστος ήταν 119,29 € ανά τόνο, ενώ το 2018 ήταν 103,92 €. Από αυτήν την άποψη, η συστηματική μείωση της σπατάλης τροφίμων (και άλλων απορριμμάτων) είναι μια στρατηγική που μπορεί να αξιοποιηθεί για να επιτευχθεί σημαντική μείωση κόστους στο μέλλον.

Για τις κατοικίες διακοπών, η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων προκύπτει από επισκέπτες που αγοράζουν περισσότερο φαγητό από ό, τι τρώνε πραγματικά. Ο ιδιοκτήτης ή ο οικοδεσπότης του καταλύματος καλείται να αντιμετωπίσει το θέμα της σπατάλης τροφίμων και πρέπει να αφιερώσει πολύτιμο χρόνο για αυτό μεταξύ των αλλαγών επισκεπτών.

2. Θα μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα 
 
Τα περισσότερα τρόφιμα που πετιούνται καταλήγουν να σαπίζουν σε χωματερές και αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το μεθάνιο που εκπέμπεται κατά την αποσύνθεση μπορεί να συμβάλλει 21 φορές περισσότερο στην υπερθέρμανση του πλανήτη από το διοξείδιο του άνθρακα, επομένως οι χώροι υγειονομικής ταφής είναι από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Σε χώρες όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, λόγω ακατάλληλης γεωλογίας για παράδειγμα, τα απορρίμματα συχνά αποτεφρώνονται. Η αποτέφρωση απορριμμάτων είναι λιγότερο επιβλαβής από την υγειονομική ταφή, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ λιγότερο βιώσιμη από την ανακύκλωση. Η σωστή απόρριψη αποβλήτων και απορριμμάτων που δεν ήταν δυνατό να αποφευχθούν μπορεί να εξοικονομήσει πενταπλάσια ενέργεια από αυτήν που παράγεται από την αποτέφρωση απορριμμάτων. Η συνολική μείωση των απορριμμάτων είναι ακόμη πιο σημαντική.

3. Θα αρχίσετε να λαμβάνετε αποφάσεις βάσει δεδομένων
 
Ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε την αντιμετώπιση του ζητήματος της σπατάλης τροφίμων είναι να αρχίσετε να τη μετράτε για να καθορίσετε ένα σημείο αναφοράς. Αυτό θα σας δείξει αμέσως ποιοι είναι οι βασικοί προβληματικοί τομείς στην περίπτωσή σας, ενώ χάρη στα νεότερα εργαλεία μέτρησης στην αγορά, τα οποία βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, δεν χρειάζεται να ξοδεύετε χρόνο για τη συλλογή δεδομένων. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτήν τη διαδικασία θα δώσουν τη δυνατότητα σε εσάς και την ομάδα σας να αναλύσετε την απόδοση της κουζίνας ή/και της επιχείρησής σας. Αναλύοντας την απόδοσή σας θα μπορείτε να ορίσετε νέους στόχους τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για τα οικονομικά σας. Επίσης, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα δεδομένα που συλλέγετε στις εκθέσεις βιωσιμότητας, καθώς και στις προωθητικές ενέργειες για το κατάλυμά σας, ώστε να αναδείξετε τι κάνει η επιχείρησή σας για να είναι πιο βιώσιμη.

4. Θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής σας ταυτότητας

Οι άνθρωποι λαμβάνουν όλο και περισσότερο υπόψη τη βιωσιμότητα κατά τον σχεδιασμό των ταξιδιών τους. Στο πλαίσιο έρευνας που αναθέσαμε για την Αναφορά σχετικά με τα Βιώσιμα Ταξίδια για το 2023 διαπιστώθηκε ότι το 80% των ταξιδιωτών πιστεύει ότι το να ταξιδεύει με πιο βιώσιμο τρόπο είναι σημαντικό, ενώ ένα 51% εξακολουθεί να πιστεύει ότι το 2023 δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες επιλογές για βιώσιμα ταξίδια. Η μείωση της σπατάλης τροφίμων θα σας εξασφαλίσει καλύτερη θέση μέσα σε μια αγορά ολοένα και πιο συνειδητοποιημένων καταναλωτών.

body_food.jpeg

Πώς να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων

Ξεκινήστε να διαχωρίζετε και να καταμετράτε

Το πρώτο βήμα για μια εμπορική κουζίνα είναι να πάψει να αντιμετωπίζει τα απορρίμματα ως ενιαίο σύνολο και να αρχίσει να εξετάζει τα διαφορετικά είδη απορριμμάτων. Ο απλούστερος τρόπος για να ξεκινήσετε είναι να συλλέγετε τα απορρίμματα τροφίμων σε τρεις ξεχωριστούς κάδους: ο πρώτος για όσα προκύπτουν κατά την προετοιμασία, ο δεύτερος από τυχόν αλλοίωση και ο τρίτος από τα υπολείμματα τροφίμων στα πιάτα. Μη διστάσετε να προσθέσετε επιπλέον κάδους όπου χρειάζεται. Μετά από λίγες μόνο μέρες θα μπορείτε να προσδιορίσετε από πού προέρχεται η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης.

Όσο εξελίσσονται οι πρωτοβουλίες σας για την βιωσιμότητα ή αναζητάτε μια πιο αυτοματοποιημένη προσέγγιση για τη μέτρηση της σπατάλης τροφίμων στο κατάλυμά σας, σκεφτείτε την πιθανότητα να υιοθετήσετε εξελιγμένα συστήματα διαχωρισμού τροφίμων και μέτρησης απορριμμάτων. Αυτά μπορούν να συμβάλλουν ώστε η μέτρηση των απορριμμάτων να είναι ακριβής και να πετύχετε μείωση έως και 60% των απορριμμάτων τροφίμων που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσα στον πρώτο χρόνο. Καθώς η τεχνολογία απορριμμάτων τροφίμων γίνεται όλο και πιο ακριβής, η εξοικονόμηση από τη μείωση της σπατάλης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.

Γλιτώστε τη σπατάλη εντός κουζίνας

Ένα μεγάλο ποσοστό των απορριμμάτων τροφίμων που προκύπτουν από τον τομέα της φιλοξενίας είναι αποτέλεσμα αλλοίωσης. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα ανέρχεται στο 20%. Στο παρελθόν, κάτι τέτοιο ήταν αναπόφευκτο. Άλλωστε η ποσότητα φαγητού που χρειάζονται οι επισκέπτες υπολογίζεται πάντα κατά προσέγγιση, μιας και είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή ποσότητα που θα καταναλώσουν. Σήμερα, ωστόσο, μεγάλο μέρος της αλλοίωσης των τροφίμων μπορεί να αποφευχθεί εφαρμόζοντας πρακτικές όπως ο έλεγχος των μερίδων και η τοποθέτηση τροφίμων σε μπουφέδες ή ακόμα και μέσω της νέας τεχνολογίας. Η «ενεργή συσκευασία» ή νανοτεχνολογία παρακολουθεί το πόσο φρέσκο είναι ένα τρόφιμο και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του επιβραδύνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης βακτηρίων. Οι αντιμικροβιακές μεμβράνες από πολυμερή, οι δείκτες ωρίμανσης και οι αισθητήρες θερμοκρασίας-χρόνου είναι ορισμένα μόνο παραδείγματα σχετικών εφαρμογών. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

 • Αρκεί η σωστή αποθήκευση των τροφίμων, στις κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας, για να αποτραπεί η πρόωρη αλλοίωση. Βοηθά επίσης ο διαχωρισμός των τροφίμων που παράγουν περισσότερο αέριο αιθυλενίου, όπως μπανάνες, αβοκάντο και τομάτες, καθώς αυτό το αέριο συμβάλλει στην ωρίμανση και μπορεί να επιταχύνει την αλλοίωση.
 • Για τρόφιμα που δεν είναι πια φρέσκα, βρείτε ευφάνταστες λύσεις. Το να γίνουν τουρσί, παστά ή να διατηρηθούν σφραγισμένα αεροστεγώς είναι μερικοί μόνο από τους τρόπους που μπορούν να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων στην κουζίνα σας.

Διαθέστε σωστά τα απορρίμματα που δεν μπορούν να αποφευχθούν

 • Ανακύκλωση
  Συχνά, μπορεί να γίνει διαχωρισμός τουλάχιστον του 30% των στερεών απορριμμάτων ενός καταλύματος για ανάκτηση και ανακύκλωση. Αν διαχωρίζετε τα απορρίμματά σας με βάση το υλικό, θα μπορείτε να τα απορρίψετε με τον βέλτιστο τρόπο. Πρώτον, είναι σημαντικό να ελέγξετε κατά πόσο είναι εφικτό να μειώσετε τη συνολική ποσότητα συσκευασιών που χρησιμοποιούνται από το κατάλυμά σας. Δεύτερον, μπορείτε να εξετάσετε τις συσκευασίες των τροφίμων σας και τον καλύτερο τρόπο να τις απορρίπτετε. Ανακυκλώνοντας τα υλικά συσκευασιών, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν, μπορείτε να βελτιώσετε τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. 

  Η ποσότητα που μπορείτε να ανακυκλώσετε εξαρτάται από την υποδομή ανακύκλωσης της χώρας στην οποία βρίσκεστε. Σε ορισμένες χώρες, η ανακύκλωση μπορεί ακόμα και να αποφέρει ένα μικρό εισόδημα.

  Εάν διαχειρίζεστε μια κατοικία διακοπών, μπορείτε να διευκολύνετε τους επισκέπτες σας να ανακυκλώνουν παρέχοντας κάδους με σαφή σήμανση για τη χρήση τους. Μπορείτε επίσης να προτείνετε τοπικά καταστήματα τροφίμων όπου μπορούν να αγοράσουν φρέσκα προϊόντα, αντί για συσκευασμένα προϊόντα σε σούπερ μάρκετ.
   

 • Κομποστοποίηση
  Η κομποστοποίηση είναι μια μορφή ανακύκλωσης που περιλαμβάνει τη διάσπαση οργανικών υπολειμμάτων ώστε να προκύψει πολύτιμο λίπασμα. Η ίδια η διαδικασία μειώνει την ποσότητα στερεών αποβλήτων στα σκουπίδια σας. Εάν έχετε κήπο στο κατάλυμά σας, το τελικό προϊόν είναι μια φθηνότερη και πιο υγιεινή εναλλακτική από τα λιπάσματα του εμπορίου.
   
 • Δωρεές
  Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός φιλανθρωπικών οργανώσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που έχουν διαρκείς ανάγκες για μη ευπαθή τρόφιμα ή φρέσκα προϊόντα. Εξετάστε το ενδεχόμενο να δωρίσετε τα υπολείμματα φαγητού σας ή των επισκεπτών σας, όποτε είναι δυνατόν, κάτι που όχι μόνο θα μειώσει τα απόβλητα αλλά και θα συνεισφέρει στην τοπική κοινότητα.

Εξετάστε την εφοδιαστική αλυσίδα σας

Αφού αρχίσει να μπαίνει μια τάξη στην επιχείρησή σας, είναι θέμα χρόνου να εξετάσετε από πού προέρχονται τα τρόφιμά σας. Σκεφτείτε τρόπους να απλοποιήσετε τις αγορές σας για βέλτιστη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση. Εξετάστε τους προμηθευτές σας και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε από πλευράς βιωσιμότητας. Η βιώσιμη προμήθεια τροφίμων όχι μόνο θα μειώσει κατά πολύ το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά συχνά συνδέεται με μείωση λειτουργικού κόστους, προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, καλύτερες σχέσεις με την τοπική κοινότητα και βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.

Εάν διαχειρίζεστε μια κατοικία διακοπών, ανατρέξτε στις λεπτομερείς συμβουλές από την EnviRoental για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων

Food preparation

Ρωτήστε τη γνώμη των υπαλλήλων σας

Η συμβολή των υπαλλήλων σας είναι ζωτικής σημασίας. Γνωρίζουν όσο κανείς άλλος κάθε τομέα της επιχείρησής σας και ίσως έχουν τις δικές τους ιδέες για το πώς να μειωθεί η σπατάλη. Για παράδειγμα, το άτομο που σερβίρει το πρωινό καθημερινά θα γνωρίζει καλύτερα τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε σχέση με τη σπατάλη τροφίμων. Εξετάστε το μενού με το προσωπικό της κουζίνας σας και σκεφτείτε τρόπους να αξιοποιήσετε τυχόν υλικά και γαρνιτούρες που χαλούν εύκολα σε περισσότερα από ένα πιάτα.

Εάν διαθέτετε μια κατοικία διακοπών, σκεφτείτε το πακέτο καλωσορίσματος που μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας. Είναι καλύτερο να συμπεριλάβετε μη ευπαθή τρόφιμα τοπικής παραγωγής, για να αποφύγετε περιττά απόβλητα. Το προσωπικό σας μπορεί να σας ενημερώσει για τυχόν είδη που δεν χρησιμοποιούνται.
 

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή και των επισκεπτών σας

 • Δώστε τους επιλογές
  Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι επισκέπτες αφήνουν φαγητό στο πιάτο τους είναι ότι οι μερίδες είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα με έρευνες, αυτό ισχύει για ποσοστό έως και 41%. Το 2018, το ξενοδοχείο Alpina Gstaad μείωσε τη σπατάλη τροφίμων κατά 29% σε οκτώ μόλις εβδομάδες. Μία από τις βασικές αλλαγές που εφάρμοσαν ήταν να μειώσουν τις ποσότητες στα καλαθάκια με το ψωμί και τις μερίδες με πατάτες. Αντί να προσφέρετε μεγάλες ποσότητες εξαρχής, μπορείτε να σερβίρετε μερίδες διαφορετικών μεγεθών, να υπάρχει δυνατότητα να ξαναγεμίσει κάποιο πιάτο ή και ποικιλία επιλογών για τα συνοδευτικά. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν για το γεύμα τους τρόφιμα που πιθανότατα δεν θα περισσέψουν. Βεβαιωθείτε ότι είναι ξεκάθαρο ότι μπορούν να γίνουν αντικαταστάσεις στα πιάτα, ώστε οι επισκέπτες να έχουν την άνεση να τις ζητήσουν πριν ακόμη παραγγείλουν.

  Μπορείτε επίσης να προσφέρετε συσκευασίες για πακέτο, ώστε οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μαζί τους όσο φαγητό δεν κατανάλωσαν. Φροντίστε να ελέγξετε τους τοπικούς κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας προτού κάνετε κάτι τέτοιο. Αν η επιλογή είναι εύκολη και προσιτή, είναι πιθανό να δείτε περισσότερους επισκέπτες να παίρνουν μαζί ό,τι περισσέψει.

  Για κατοικίες διακοπών, μπορείτε να συμβουλεύσετε τους επισκέπτες να αγοράσουν τα μισά τρόφιμα από αυτά που πιστεύουν ότι μπορεί να χρειαστούν. Μπορείτε, επίσης, να τους δώσετε συνταγές για τη χρήση φρέσκων υπολειμμάτων, όπως μια σάλτσα ζυμαρικών φτιαγμένη από λαχανικά που έχουν περισσέψει. Τέλος, μπορείτε να ενημερώσετε τους επισκέπτες τι φαγητό μπορούν να αφήσουν κατά την αναχώρησή τους για να το δωρίσετε σε μια τοπική φιλανθρωπική οργάνωση. 

Μην περιορίζεστε στο εστιατόριο

Εάν διευθύνετε ξενοδοχείο, μεγάλη σπατάλη τροφίμων, όπως επίσης και ενέργειας, προκαλούν επίσης τα μίνι μπαρ στα δωμάτια. Αντί να έχετε μίνι μπαρ σε κάθε δωμάτιο, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να έχετε διαθέσιμα σνακ για παραγγελία (σνακ χωρίς πλαστικές συσκευασίες, όσο είναι δυνατόν).

Δείξτε στους ταξιδιώτες τις πρακτικές που εφαρμόζετε

Μόλις αρχίσετε να εφαρμόζετε μέτρα για να μειώσετε τη σπατάλη τροφίμων (ή εάν έχετε ήδη προβεί σε κάποιες ενέργειες), μπορείτε να το κοινοποιήσετε στους ταξιδιώτες μέσω της πλατφόρμας μας.

Ενημερώστε μας εάν έχετε εφαρμόσει κάποια από αυτές τις πρακτικές για τη μείωση της σπατάλης:

Υπάρχουν διαθέσιμοι κάδοι ανακύκλωσης για τους επισκέπτες και τα απορρίμματα ανακυκλώνονται
Ισχύει πολιτική σχετικά με την σπατάλη τροφίμων, που περιλαμβάνει εκπαίδευση, πρόληψη και μείωση της σπατάλης τροφίμων, ανακύκλωση και απόρριψη
Το κατάλυμα διαχειρίζεται και απορρίπτει με ασφάλεια τα επικίνδυνα απόβλητά του
Το κατάλυμα έχει καταργήσει τη χρήση δοχείων τροφίμων από φελιζόλ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Κάντε το επόμενο βήμα στο ταξίδι βιωσιμότητάς σας με το δωρεάν διαδικτυακό μάθημα που προσφέρουμε για τη διαχείριση τροφίμων. Το μάθημα αυτό αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Γραμματεία Τουρισμού των Η.Ε. και είναι γεμάτο με γνώσεις ειδικών και πρακτικές συμβουλές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενσωματώσετε περισσότερες πρακτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στην επιχείρησή σας. 

Εγγραφή στο μάθημα

Ανακαλύψτε τους υπόλοιπους οδηγούς βιωσιμότητας:


 

A couple riding bikes

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χρήση της πράσινης ενέργειας

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η αντικατάσταση της εναπομένουσας ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές δεν ωφελεί μόνο τον πλανήτη. Μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του λειτουργικού σας κόστους.

Μάθετε πώς να ξεκινήσετε

Meeting

Κατανοήστε την περιβαλλοντική σας απόδοση

Στο ταξίδι με προορισμό τη βιωσιμότητα, μια βάση αναφοράς λειτουργεί ως πυξίδα. Μπορείτε να αρχίσετε να θέτετε στόχους και να κάνετε σχέδια για να τους κατακτήσετε, μόνο αφού υπολογίσετε τα τωρινά δεδομένα της απόδοσής σας, όπως για παράδειγμα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή την κατανάλωση νερού.

Δείξτε μου πώς

water

Μείωση της κατανάλωσης νερού

Το γλυκό νερό λιγοστεύει ολοένα και περισσότερο. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση του νερού σήμερα κιόλας. Για να γίνει αυτό, δεν αρκεί απλώς να ζητάμε από τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν ξανά τις πετσέτες τους. Αυτή όμως η επένδυση αξίζει γιατί έχει τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Είναι χρήσιμο αυτό το άρθρο;