Συμμόρφωση με τους κανονισμούς

 

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με τις αλλαγές που γίνονται σε κανονιστικό επίπεδο και αφορούν τον κλάδο των ψηφιακών υπηρεσιών, πρέπει να συλλέξουμε και να επαληθεύσουμε ορισμένα από τα βασικά στοιχεία σας. Στόχος των ισχυόντων κανονισμών είναι να γίνει η λειτουργία του κλάδου πιο δίκαιη και διαφανής. Σας ζητούμε λοιπόν να μας παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η μεταξύ μας συνεργασία πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, καθώς και το ότι οι δραστηριότητές σας στην πλατφόρμα μας συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

 

Σε αυτήν τη σελίδα, θα μάθετε πώς και πού να παρακολουθείτε τις εκκρεμείς εργασίες τις οποίες πρέπει να ολοκληρώσετε και οι οποίες σχετίζονται με ισχύοντα ρυθμιστικά προγράμματα. Θα καταλάβετε επίσης πώς μπορείτε να παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, ώστε να συνεχίσετε να εστιάζετε σε αυτό που κάνετε καλύτερα, δηλαδή στο να παρέχετε εξαιρετικές εμπειρίες στους επισκέπτες σας.

 

Μάθετε πώς να μοιράζεστε τα στοιχεία σας

 

 

Σημαντικές πληροφορίες

  • Ανακαλύψτε το κέντρο συμμόρφωσης του extranet  
  • Μάθετε για ποιους κανονισμούς πρέπει να παρέχετε στοιχεία στο κέντρο συμμόρφωσης
  • Κατανοήστε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) και μάθετε πώς μπορείτε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία

 

Διαχειριστείτε τις εργασίες σας που αφορούν τους κανονισμούς, στο κέντρο συμμόρφωσης

 

Για να σας διευκολύνουμε να παρέχετε τα απαραίτητα στοιχεία, δημιουργήσαμε τοκέντρο συμμόρφωσης. Εκεί, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP). Χρησιμοποιούμε αυτήν τη φόρμα για να συγκεντρώνουμε με ασφάλεια όλα τα στοιχεία συνεργατών που χρειάζεται η Booking.com για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Θα προσπαθούμε πάντα να συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε μία φάση, αλλά όποτε αυτό δεν είναι δυνατό, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας περισσότερες από μία φορές. 

 

Στο κέντρο συμμόρφωσης, μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε την κατάσταση εκκρεμών εργασιών που μπορεί να έχετε, να διαβάζετε εκπαιδευτικά άρθρα αναφορικά με τους σχετικούς κανονισμούς και να διαχειρίζεστε αντίστοιχες εργασίες.

Μετάβαση στο κέντρο συμμόρφωσης

insights
Σημειώστε ότι

Μόνο οι χρήστες με κύριο λογαριασμό έχουν πρόσβαση σε αυτήν τη σελίδα. Αν δεν διαθέτετε κύριο λογαριασμό και χρειάζεται να διαχειριστείτε εργασίες στο κέντρο συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με έναν χρήστη που διαθέτει κύριο λογαριασμό.

 


 

 

Πώς να συμπληρώσετε τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP)

Τα στοιχεία που υποβάλλετε στη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) θα πρέπει να ανήκουν στην επιχείρηση ή στο φυσικό πρόσωπο που έχει υπογράψει το συμφωνητικό με την Booking.com. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παρέχετε πληροφορίες από τις ακόλουθες κατηγορίες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP):

List
  • Στοιχεία επιχείρησης, όπως τύπος επιχείρησης, δομή και ιδιοκτησία, καθώς και διεύθυνση έδρας.
  • Προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, καθώς και διεύθυνση κατοικίας.
  • Φορολογικά στοιχεία, όπως αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός ΦΠΑ ή αριθμός μητρώου επιχείρησης, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής σας.

Ανάλογα με τον κανονισμό, ενδέχεται να έχουμε τη νομική υποχρέωση να επαληθεύσουμε τα στοιχεία σας. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε μέσω της φόρμας Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) είναι ακριβείς.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη

insights
Σημειώστε ότι

Δεν θα ζητήσουμε ποτέ τα στοιχεία σύνδεσής σας στον λογαριασμό σας στο extranet. Επίσης, δεν θα δώσουμε απευθείας σύνδεσμο για τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP), εκτός και εάν δεν έχετε λογαριασμό στο extranet. Η πρόσβαση στη φόρμα είναι δυνατή μόνο από το κέντρο συμμόρφωσης στο extranet. Στέλνουμε πάντα email σχετικά με τη φόρμα Στοιχείων Συνεργάτη (KYP) και το κέντρο συμμόρφωσης από διευθύνσεις που λήγουν σε «@partners.booking.com» ή «@booking.com». Να ελέγχετε πάντα τη διεύθυνση email του αποστολέα για να αποφύγετε τυχόν απόπειρες phishing. Εάν έχετε αμφιβολίες, συνδεθείτε στο extranet μέσω της διεύθυνσης https://account.booking.com ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

 


 

Συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς

Ανάλογα με το πού ζείτε, την τοποθεσία του καταλύματός σας και πού βρίσκονται οι ταξιδιώτες, χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους ακόλουθους κανονισμούς:

envelope

Σχετικά άρθρα

Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν τη σελίδα;