δ
1

Θέματα συσκευών

Καλησπέρα σας θέλω να προσθέσω μια συσκευή επιπλέον για το booking extranet και δεν μπορώ . 


b
11
BrookAve 2 years ago

https://translate.google.com/


DASKALAKIS FILIPPOS

Device issues Good evening, I want to add an extra device for booking extranet and I can't.


 

Hi 

 

Actual Topic assumed "Smart Phone pulse app, unable to add additional phone"

 

You have to add the app to the second device and then activate it.

 

As you have not shared any detail do so by listing the steps you have done , thanks

 

Saying " I can't " is not enough.

 


Kind Regards

Contact BdC- Location of Partner Only Phone number and Message methods