α
1

CHANGE DATA

Hello, In the KYP form, the commercial name is ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΗΛΟΥ and we want to change for the company name. Our company is ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΟΕ. Our VAT number is 998488476.