הגדירו הגבלות להזמנות

שמירת מאמר
משך השהייה המינימלי הוא מספר הלילות המינימלי שהאורחות והאורחים יכולים להזמין. הגבלת זמן מינימלי להזמנות מראש מגדירה כמה זמן מראש אנשים יכולים להזמין אצלכם. אתם יכולים להגדיר ולערוך...