האם באפשרותי למחוק הזמנות מבוטלות?

גם לאחר שהזמנה בוטלה, היא נותרת במערכת ללא אפשרות מחיקה. שימושי לשמור תיעוד של מידע זה ולעקוב אחר מספרי ההזמנות המבוטלות שלכם או אלה שהתבצעה בהן שהייה. הדבר יספק לכם סקירה כללית ויסייע עם העצות אותן אנחנו עשויים לתת לכם בנוגע לביצועי מקום האירוח שלכם.