האם לחברת Booking.com יש גישה להודעות שאני שולח/ת לאורחים?

אנו מאחסנים את כל התקשורת שנשלחה באמצעות Booking.com ואנו יכולים לגשת אליה אם אתם או האורחים מבקשים זאת. אם זה יהיה נחוץ בהחלט, מטעמי בטיחות או מסיבות משפטיות, כגון איתור ומניעת הונאות, נוכל גם לגשת למידע זה.

חברת Booking.com אינה אחראית לתכנים שנשלחו על ידי שותפים או אורחים, אך אם לדעתכם כל תקשורת מסוימת היא חשודה, מכילה ספאם או אינה הולמת, אנא דווחו לנו על כך על ידי לחיצה על הקישור בסוף ההודעה של האורחים.

אנו עשויים לנתח תקשורת כדי לשפר את השירות. אנא שימו לב כי על ידי שימוש במאפיין תקשורת, לרבות תקשורת באמצעות כתובות אימייל בדויות, כל ההודעות יאוחסנו ויהיו נגישות על ידי חברת Booking.com. 

* אם אינכם מעוניינים שחברת Booking.com תעקוב אחר התקשורת שלכם או תאחסן אותה, אנא אל תשתמשו במאפייני התקשורת המוצעים על ידי Booking.com, לרבות כתובות אימייל בדויות.