האם ניתן לסרב לקבל הזמנה?

לא ניתן לסרב לקבל הזמנות, ומקום האירוח יכול לשנות אותן רק במקרים מסוימים.

כל ההזמנות מאושרות באופן מיידי, ומיקום האירוח צריך לכבד אותן.

במקרה של רישום יתר (אוברבוקינג), או בנסיבות בלתי צפויות, יש למצוא לאורחים מקום אירוח חלופי.

למידע נוסף על התמודדות עם רישום יתר, קראו את המאמר הזה.