כיצד להגדיר תעריף רמת תפוסה?

אם ברצונכם להגדיר או לכוונן תמחור לפי תפוסה באופן ידני, עליכם קודם כל להפעיל את מאפיין תעריף רמת התפוסה.

מהו תעריף רמת התפוסה?

תעריף רמת התפוסה מאפשר לכם להגדיר ידנית הן את תעריף הסטנדרט והן תעריפי תפוסה פרטניים של חדרים בעלי אפשרויות תפוסה מרובות.

באופן זה, תוכלו לשלוט באופן מלא בהגדרות ובכוונון של תעריף הסטנדרט ושל תעריפים המבוססים על תפוסות אחרות.

כיצד להגדיר תעריף רמת תפוסה?

להוספת תכונה זו, על צוות שירות הסיוע לשותפים שלנו להתאים קודם כל את הגדרות האקסטרא-נט שלכם. תוכלו להתקשר אליהם באמצעות מספר מרכז התמיכה המקומי שלכם.