למשך כמה זמן כל חוות דעת תופיע בעמוד שלי?

Updated לפני 8 חודשים
שמירה

חוות דעת מופיעות בעמוד חוות הדעת שלכם במשך 36 חודשים. לאחר מכן הן עוברות באופן אוטומטי לארכיון, ואפשר למצוא אותן בתחתית עמוד מקום האירוח שלכם.

אחרי שחוות דעת עוברות לארכיון, הציון הכולל שלכם מחושב מחדש על-בסיס חוות הדעת שעדיין מופיעות באתר.

המאמר הזה עזר לכם?