כמה זמן נשמרת חוות דעת בעמוד שלי?

חוות דעת נשארות בעמוד חוות הדעת שלכם במשך 24 חודשים. לאחר תקופה זו, הן מועברות אוטומטית לארכיון וניתן למצוא אותן בתחתית עמוד מקום האירוח שלכם.

לאחר שחוות הדעת יועברו לארכיון, הציון הכולל שלכם יחושב גם הוא מחדש לפי חוות הדעת שעדיין מופיעות באתר.