נהלו את תשלומי האורחים

שמירת מאמר
אם אתם מכבדים כרטיסי אשראי: אם אתם לא יכולים לחייב את הכרטיס של האורחים, סמנו את הכרטיס כלא תקין כדי לעדכן אותנו. אם אתם לא מכבדים כרטיסי אשראי: האורחים ישלמו באמצעות העברה בנקאית...