עוד מידע על חוות הדעת של האורחים

עזרה
עוד מידע על חוות הדעת של האורחים
סדר ההופעה של חוות הדעת בעמוד שלכם תלוי בשפה בה גולש האורח באתר. אם שפת ברירת המחדל של הדפדפן היא ספרדית, חוות הדעת בספרדית יופיעו ראשונות. אחריהן יופיעו חוות
עזרה
עוד מידע על חוות הדעת של האורחים
חוות דעת נשארות בעמוד חוות הדעת שלכם במשך 24 חודשים. לאחר תקופה זו, הן מועברות אוטומטית לארכיון וניתן למצוא אותן בתחתית עמוד מקום האירוח שלכם. לאחר שחוות הדעת
עזרה
עוד מידע על חוות הדעת של האורחים
כאשר אורחים ממלאים חוות דעת, הם יכולים לבחור: למלא את חוות הדעת תחת שמם להשתמש בכינוי להישאר אנונימיים חוות דעת אנונימית מתרחשת כאשר האורחים ממלאים חוות דעת
עזרה
עוד מידע על חוות הדעת של האורחים
בעזרת לשונית 'חוות דעת אורחים' באקסטרא-נט שלכם, תוכלו להבין מה האורחים שלכם אהבו במהלך השהייה ומה הם חשבו שאפשר לשפר. בלשונית זו, תמצאו את כל חוות הדעת מ-24