האם חשבונית העמלה של Booking.com כוללת מע"מ?

בכפוף לחוקי המע"מ המקומיים שלכם, אנחנו עשויים לגבות מע"מ על חשבונית העמלה שלכם. במקרים בהם אנו לא גובים מע"מ, יתכן שתידרשו לחשב את המע"מ ולדווח עליו בעצמכם לרשות המס המקומית שלכם.

המע"מ שאתם גובים מהאורחים שלכם:

העמלה שאנו גובים מכם מחושבת לפי העלות הכוללת של ההזמנות, וזו עשויה לכלול מע"מ, בהתאם לחוקי המע"מ במדינה שלכם.

אם יש לכם שאלות נוספות בנושאי מע"מ, אנא התייעצו עם רשות המס המקומית שלכם.