היכן ניתן למצוא את רשימת ההזמנות הכלולות בחשבונית שלי?

כל ההזמנות נכללות בחשבוניות על בסיס תאריך הצ'ק-אאוט.

האם ברצונכם לבדוק אילו הזמנות כלולות בחשבונית שלכם? להלן הפעולות שתוכלו לבצע:

1. לחצו על לשונית 'פיננסי' באקסטרא-נט ובחרו 'חשבוניות'.

2. כאן, תופיע לפניכם רשימה של החשבוניות שלכם. תחת 'סכום החשבונית', תהיה לכם אפשרות להציג את ההזמנות הקשורות.

3. ניתן גם להוריד גרסת PDF של החשבונית שלכם בעמודה בצד המסומנת ב-'חשבונית'.

לקבלת מידע נוסף, אנו ממליצים לקרוא את המאמר 'כיצד ניתן להשוות את העמלה שאני משלמ/ת להזמנות שאני מקבל/ת?'.