אם סכום החשבונית המקורית שלי תוקן, האם אקבל חשבונית חדשה?

Updated לפני 1 שנה
שמירה

אם יהיה צורך לתקן את החשבונית המקורית שלכם, לא תקבלו חשבונית חדשה. במקום זאת, החשבונית המקורית תישאר תקפה, ואנחנו נוציא הודעת זיכוי נפרדת שבה נציין את הסכום שיש להפחית מהחשבונית המקורית.

Is this article helpful?