כיצד להתמודד עם מע"מ ומסים מקומיים?

יש לכם שאלה על המסים המקומיים שלך?

מכיוון שחברת Booking.com B.V. פועלת במודל תיווך, כל ההזמנות נחשבות כעסקה ישירה בין מקום האירוח שלכם לאורח. לכן, חשוב שתכירו את כל החוקים והמיסים המקומיים החלים על עסקאות מסוג זה.

אם אתם מעוניינים במידע נוסף על פעולת תשלומי העמלות לחברת Booking.com B.V. עבור שירותי הזמנות, אנא עיינו בסעיף 4.2 ('תנאי האספקה הכלליים') בחוזה שלכם עם Booking.com. חשוב שגם תהיו מודעים לחוקים ומיסים מקומיים הקשורים לסוג זה של עסקאות.

מומלץ כי תצרו קשר עם רואה החשבון, יועץ המס או גורם הממשל המקומי שלכם, לקבלת מידע מדויק ומעודכן ככל האפשר על רגולציות וחוקי מיסוי מקומיים.