האם חשבונית העמלה של Booking.com כוללת מע"מ?

Updated לפני 1 שנה
שמירה

יכול להיות שנגבה מכם מע"מ דרך חשבונית העמלה - זה תלוי בחוקי המס המקומיים שלכם. במקרים שבהם אנחנו לא גובים מע"מ, יכול להיות שתצטרכו לחשב את המע"מ ולדווח עליו בעצמכם לרשות המס המקומית שלכם.

המע"מ שאתם גובים מהאורחים שלכם:

העמלה שאנחנו גובים מכם מחושבת לפי העלות הכוללת של ההזמנה, וזו עשויה לכלול מע"מ, בהתאם לחוקי המע"מ במדינה שלכם.

אם יש לכם שאלות נוספות בנושאי מע"מ, התייעצו עם רשות המס המקומית שלכם.

Is this article helpful?