מנהל ערוצים: תעריפים

Learn how to map your Booking.com room rates in your channel manager, how to set up per-person rates and the best way to keep rate parity across your channels.

עזרה
מנהל ערוצים: תעריפים
אם ספק מנהל הערוצים שלכם תומך באפשרות למפות מחירים בעצמכם, אנא פעלו לפי ההנחיות הספציפיות. על מנת למפות תעריפים בצורה נכונה, ודאו תחילה כי התעריפים שברצונכם