האורחים שלי ביצעו צ'ק-אאוט מוקדם. כיצד ניתן להחזיר את יחידת האירוח למכירה באמצעות מנהל הערוצים שלי?

ספקים מסוימים מציעים את האפשרות לבצע שינויים ישירות במערכת ניהול מקום האירוח שלכם (PMS), המקושרת ל-Booking.com. אם הספק שלכם תומך באפשרות זו, הזמינות תיפתח מחדש באופן אוטומטי, ויחידת האירוח תחזור מיידית למכירה ב-Booking.com.

אפשרות זו נקראת ‘Reporting API’ (דיווח API). אנא בדקו עם הספק שלכם האם אפשרות זו זמינה עבורכם. 

אם אפשרות זו אינה מוצעת על ידי הספק שלכם, תוכלו להתחבר לאקסטרא-נט שלכם ב-Booking.com כדי לבצע את השינויים האלה בתאריך ההזמנה. השינויים יבואו לידי ביטוי בזמינות שלכם ב-Booking.com ובמערכת ניהול מקום האירוח (PMS) שלכם.