האם ניתן לסגור תעריפים שאינם מחוברים למנהל הערוצים שלי?

כן. אם תעריפים מסוימים אינם מחוברים למנהל הערוצים שלכם, תוכלו לסגור אותם באקסטרא-נט ב-Booking.com. תעריפים אלה יסומנו בבירור כ-'Not XML'.

 למדו עוד כיצד לעדכן את הזמינות שלכם במאמר זה.