האם ניתן לסגור תעריפים שאינם מחוברים למנהל הערוצים שלי?