יש לי הזמנות במנהל הערוצים שלי שאינן מוצגות במערכת של Booking.com. מה עלי לעשות?