כיצד ניתן למפות סוג חדר חדש למנהל הערוצים שלי?

אם ספק מנהל הערוצים שלכם תומך באפשרות למפות חדרים בעצמכם, אנא פעלו לפי ההנחיות הספציפיות. 

על מנת למפות חדרים בצורה נכונה, ודאו תחילה כי החדרים שברצונכם למפות נמצאים הן באקסטרא-נט ב-Booking.com והן במערכת ניהול מקום האירוח (PMS) של הספק שלכם.

רוב מנהלי הערוצים ממפים באופן אוטומטי את כל החדרים שנוספו לאחרונה לאקסטרא-נט ב-Booking.com. בדקו עם הספק שלכם האם זה מתבצע גם במנהל הערוצים שבו אתם משתמשים.