כיצד ניתן לסגור חדר ב-Booking.com אם אני משתמש/ת במנהל ערוצים?

אם אתם משתמשים במנהל ערוצים כדי לטעון תעריפים וזמינות, יהיה עליכם לסגור את החדרים שלכם באמצעות מערכת זו או באמצעות מערכת ניהול מקום האירוח (PMS) שלכם. 

אנא פעלו לפי ההנחיות הספציפיות של הספק שלכם בנוגע לסגירת חדרים, על מנת להבטיח שאותם שינויים יוצגו גם באקסטרא-נט שלכם ב-Booking.com.