כיצד ניתן לשנות תעריף ב-Booking.com אם אני משתמש/ת במנהל ערוצים?

אם אתם משתמשים במנהל ערוצים כדי לטעון תעריפים וזמינות, יהיה עליכם לשנות את התעריפים שלכם באמצעות מערכת זו או באמצעות מערכת ניהול מקום האירוח (PMS) שלכם.

אנא פעלו לפי ההנחיות הספציפיות של הספק שלכם בנוגע לשינוי תעריפים, על מנת להבטיח שאותם שינויים יוצגו גם באקסטרא-נט שלכם ב-Booking.com.

אם תזדקקו לתמיכה נוספת בנושא זה, אנא פנו לספק שלכם.