מה עלי לעשות אם התעריפים שלי ב-Booking.com שונים מאלה במנהל הערוצים שלי?

אם אתם מבחינים בהבדלים בתעריפים באקסטרא-נט שלכם ב-Booking.com, בדקו תחילה אם יש לכם מבצע על התעריף הרלוונטי, כגון מבצע של הרגע האחרון. זו יכולה להיות הסיבה למחיר המופחת.

ייתכן שיחלפו עד חמש דקות עד שהשינויים יעובדו ויסונכרנו. נסו ללחוץ על 'רענון', אם במנהל הערוצים יש לכם אפשרות כזו.

לחלופין, בדקו אם כל החדרים והתעריפים ממופים בין האקסטרא-נט שלכם ב-Booking.com לבין מערכת ניהול מקום האירוח (PMS) - ייתכן שתצטרכו לעדכן את חלקם באופן ידני. אם תזדקקו לתמיכה נוספת בנושא זה, אנא פנו לספק שלכם.

אחרת, אנא פעלו לפי ההנחיות הספציפיות של הספק שלכם המפרטות כיצד לסנכרן את מערכת ניהול מקום האירוח שלכם עם ערוצים מחוברים, כגון Booking.com.