תנאי תוכנית 0% עמלה

עודכן לפני 1 שנה
שמירה

להלן תנאי השימוש של 'תוכנית 0% עמלה' ש-Booking.com מספקת עבור ולמען מקומות האירוח שזכאים ומעוניינים להצטרף אל 'תוכנית 0% עמלה' (בכל עת מרצונם החופשי באמצעות הצטרפות (אם הם זכאים ואם הדבר רלוונטי) לפי שיקול דעתם) ("תוכנית 0% עמלה" או "התוכנית").

 

 1. הגדרות ופרשנות

 

 1. אלא אם הוגדר אחרת בתנאי השימוש האלה של 'תוכנית 0% עמלה' ("תנאי התוכנית"), מונחים מוגדרים יופיעו באותה המשמעות שהוגדרה עבורם בהסכם מקום האירוח, שבין מקום האירוח לבין Booking.com ("ההסכם").
 2. למעט כל הוראה אחרת שנקבעה כאן, התנאים וההגבלות של ההסכם יישארו ללא שינוי ויתקיימו במלוא התוקף.

 

 1. תוכנית 0% עמלה

 

 1. 'תוכנית 0% עמלה' של Booking.com היא תוכנית תמריצים עבור מקומות אירוח חדשים. ניתן להשתתף בתוכנית עד 31 בדצמבר 2022.
 2. מקום האירוח צריך לעמוד בדרישות הבאות כדי להיות זכאי להשתתף בתוכנית:
 • מקום האירוח (כלומר הישות המשפטית) הוא שותף עסקי חדש של Booking.com, הוא רושם בעצמו את מקומ/ות האירוח (כלומר המקומ/ות עצמו/ם) בפלטפורמה בפעם הראשונה, והוא הוזמן להצטרף לתוכנית 0% עמלה ומסכים לתנאים במהלך תהליך הרישום
 • כל מקום אירוח (כלומר המקום עצמו) יכול להיות מסווג כאחד מסוגי מקומות האירוח הבאים כפי שנעשה בהם שימוש בפלטפורמה:
  • דירה;
  • מלון דירות;
  • וילה; 
  • בית נופש;
  • בקתה;
  • בית נופש צרפתי;
  • דירת קונדו; או 
  • קוטג';
 • כל מקום אירוח (כלומר המקום עצמו) צריך להיות ממוקם באוסטרליה, צרפת, גרמניה, איטליה, ספרד, בריטניה או ארצות הברית. מקומות אירוח שממוקמים במדינות אחרות אינם זכאים להשתתף;
 • מקום האירוח (כלומר הישות המשפטית) יכול לרשום עד 20 מקומות אירוח המשתייכים לסוגי מקומות האירוח שפורטו מעלה; 
 • יש לרשום ולפתוח ("פתוח להזמנות") בפלטפורמה כל מקום אירוח שזכאי להשתתף בתוכנית עד 31 בדצמבר 2022 (כולל).
 1. Booking.com שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את המידע שסופק על ידי מקום האירוח כדי לאמת את נכונותו ואת מידת הדיוק שלו, לשם ביסוס הזכאות להשתתף בתוכנית.

 

 1. תמריץ

 

 1. אם מקום האירוח זכאי להשתתף בתוכנית, שיעור העמלה שייקבע עבור מקום האירוח הזכאי יהיה 0% ("התמריץ") עבור הזמנות שיבוצעו בין תאריך ההתחלה של התמריץ לתאריך הסיום שלו.
 2. התמריץ חל רק על העמלה, ולא על עמלות הטיפול או עיבוד התשלומים עבור תשלומי אורחים.
 3. התמריץ יהיה בתוקף החל מתאריך השלמת ההרשמה של מקום האירוח (כלומר המקום עצמו) ועד לתאריך הסיום של התמריץ (כולל). תאריך הסיום של התמריץ יפורט באימייל אישור ההשתתפות בתוכנית שיישלח למקום האירוח בעת ההרשמה, וגם בעמוד החוזים של מקום האירוח באקסטרא-נט של Booking.com. 
 4. לאחר תאריך הסיום של התמריץ, מקום האירוח יהיה כפוף לשיעורי העמלה הרגילים שהוגדרו על ידי Booking.com בהתאם למיקומו של מקום האירוח.
 5. התמריץ יוצג בחשבוניות החודשיות שיונפקו עבור מקום האירוח על ידי Booking.com כהנחה על הסכום הכולל בחשבונית.

 

 1. שונות

 

 1. Booking.com תהיה רשאית להחליט להפסיק להציע את התוכנית למקומות אירוח, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. תנאי התוכנית: ‏(1) Booking.com עשויה לערוך מעת לעת ובאופן חד-צדדי תיקונים או תוספות בתנאי התוכנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להודעה שתישלח פרק זמן סביר מראש למשתתפים הרלוונטיים; (2) תנאי התוכנית מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם (לפי המקרה) (כולל תנאי האספקה הכלליים כפי שיתוקנו מעת לעת), ויש לקרוא אותם ביחד איתו; וכן (3) ניתן לאשר את תנאי התוכנית אונליין, אבל בכל מקרה הם יחולו בהתאם להצטרפות לתוכנית ולשימוש בה מצד מקום האירוח. בכל מקרה שבו תתגלה סתירה בין תנאי ההסכם לתנאי התוכנית האלה, תנאי התוכנית יגברו.

המאמר הזה עזר לכם?