נהלו את המידע הכללי על מקום האירוח שלכם

Help
נהלו את המידע הכללי על מקום האירוח שלכם
חשוב לדאוג לכך שהפרטים שלכם יהיו תמיד מעודכנים. תוכלו לבדוק ולעדכן את הפרטים על ידי ביצוע השלבים הבאים: 1. לחצו על האייקון ' חשבון ' באקסטרא-נט, ולאחר מכן בחרו
Help
נהלו את המידע הכללי על מקום האירוח שלכם
אנא יידעו אותנו לגבי כל שינוי בשם מקום אירוח באמצעות לשונית ' דואר נכנס ' באקסטרא-נט שלכם, כדי שנוכל לעדכן זאת. אם אתם עורכים שינויים בשם מקום האירוח שלכם, אנא