Craig Beedle

Craig Beadle

Click. Magazine writer 

קרייג הוא כתב עם ניסיון של יותר מעשור בהנגשת מידע טכנולוגי מסובך, כך שיהיה פשוט יותר להבנה.
מקומות אירוח ביתיים צוברים פופולריות בקרב תיירים ותיירות, אבל מה הגורמים הכי חשובים שמשפיעים על הטרנד הזה? החלטנו לבחון את 5 הסיבות המובילות, אחרי המחיר והמיקום, שבגללן אנשים בוחרים במקומות אירוח ביתיים.