Vanessa de Souza Lage

Vanessa de Souza Lage

CEO at Sustonica

Vanessa בילתה את כל הקריירה שלה בתעשיית מקומות האירוח הביתיים, קודם כבעלת מקום אירוח ביתי, לאחר מכן כמייסדת חברת תוכנה ועכשיו כ-CEO מוכוונת מטרה. ההסמכה של חברת Sustonica נועדה לעזור למנהלים ולבעלים של מקומות אירוח ביתיים להפחית את ההשפעה של מקומות האירוח שלהם, ולעודד מיליוני אורחות ואורחים לבצע שינויים דומים באורח החיים שלהם כשהם חוזרים הביתה.