Mark van der Heijden, CEO & Co-Founder, Wanderbrief

Mark van der Heijden

CEO & Co-Founder, Wanderbrief

Mark van der Heijden הוא יזם יצירתי מאמסטרדם. בין ינואר 2014 לינואר 2016 נסע וטייל ברחבי העולם והתפרסם בתור The Backpacker Intern. הוא עזר לסוכנויות, למותגים ולארגוני צדקה. במקום לקבל שכר, הוא רק רצה אוכל ומקום לישון בתמורה לעבודה שהשקיע באותו היום. המשימה שלו הייתה לצבור ידע וניסיון בשבע יבשות שונות, בתקווה שהסיפור שלו ייתן השראה לאנשים שהוא פוגש לאורך הדרך ולאנשים שעוקבים אחריו ברשת.