Francesca Smith, Owner of Powder N Shine

Francesca Smith

Owner, Powder N Shine

Francesca Smith היא הבעלים של Powder N Shine – קולקציה של בקתות סקי ודירות בשירות עצמי בלה מנוייר שבהרי האלפים הצרפתיים