Johan Åséll, COO of Brøchner Hotels

Johan Åséll

Johan Åséll is the COO of Brøchner Hotels

Johan Åséll הוא סמנכ"ל תפעול ב-Brøchner Hotels