Profile picture for the user

Alain Sylvain

CEO of Sylvain Labs

Alain Sylvain הוא המייסד והמנכ"ל של Sylvain Labs – חברה שמעניקה ייעוץ בתחומי האסטרטגיה והעיצוב ומסייעת לחברות אחרות לנצל הזדמנויות ולממש את הפוטנציאל שטמון בעסק, במוצרים ובמותגים שלהן.