Uvjeti programa provizije od 0%

Ažurirano prije 10 mj.
Spremi

U nastavku se nalaze uvjeti i odredbe Programa provizije od 0% koji omogućuje Booking.com, a namijenjeni su Smještajnim objektima koji ispunjavaju kriterije i zainteresirani su za pridruživanje Programu provizije od 0% (pridruživanje će uvijek biti na dobrovoljnoj bazi (ako ispunjavaju kriterije, ako je primjenjivo) i prema vlastitom nahođenju) („Program provizije od 0%“ ili „Program“).

 

 1. Definicije i tumačenje

 

 1. Osim ako nije drukčije utvrđeno u ovim Uvjetima programa provizije od 0% (“Uvjeti programa“), pojmovi pisani velikim slovima imaju isto značenje kao što je navedeno u Ugovoru o suradnji sa smještajnim objektom koji je sklopljen između Smještajnog objekta i Booking.com-a (“Ugovor“).
 2. Osim ako nije ovdje drugačije navedeno, uvjeti i odredbe Ugovora ostaju nepromijenjeni i na snazi.

 

 1. Program provizije od 0%

 

 1. Booking.com-ov Program provizije od 0% poticajni je program za nove Smještajne objekte. U Programu će se moći sudjelovati do 31. prosinca 2022.
 2. Smještajni objekt mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve kako bi ispunio uvjete Programa:
 • Smještajni objekt (što znači pravni subjekt) novi je poslovni partner Booking.com-a i po prvi put samostalno registrira Smještajni objekt (što znači jedan ili više objekata) na Platformi i primio je pozivnicu za pridruživanje Programu provizije od 0% te prihvatio Uvjete tijekom postupka registracije
 • Svaki Smještajni objekt (što znači objekt) može se okarakterizirati kao jedna od sljedećih vrsta kategorija smještaja kako se koristi na Platformi:
  • apartman;
  • aparthotel;
  • vila; 
  • vikendica;
  • planinska kuća;
  • francuska kuća za odmor;
  • kondo apartman; ili 
  • tradicionalna kućica;
 • Svaki Smještajni objekt (tj. objekt) mora biti smješten u Australiji, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Sjedinjenim Američkim Državama. Smještajni objekti koji se nalaze u drugim zemljama ne ispunjavaju uvjete;
 • Smještajni objekt (znači pravni subjekt) može registrirati do najviše 20 Smještaja koji pripadaju navedenim vrstama objekata; 
 • Svaki Smještajni objekt koji ispunjava uvjete potrebno je registrirati i staviti na raspolaganje („otvoren za rezervacije“) na Platformi do 31. prosinca 2022. (uključujući i taj datum).
 1. Booking.com zadržava pravo provjere podataka koje pruža Smještajni objekt kako bi se provjerila istinitost i točnost podataka, s ciljem utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u Programu.

 

 1. Poticaji

 

 1. Ako Smještajni objekt ispunjava uvjete Programa, razina Provizije za Smještajni objekt koji ispunjava uvjete bit će 0% („Poticaj“) za rezervacije napravljene između datuma početka ponude Poticaja i datuma završetka ponude Poticaja.
 2. Poticaj se odnosi isključivo na proviziju i ne primjenjuje se na troškove obrade ili administrativne troškove za plaćanja gostiju.
 3. Poticaj vrijedi od datuma kada je registracija Smještaja (odnosno smještajnog objekta) dovršena te traje do datuma završetka Poticaja (uključujući i taj datum). Datum završetka Poticaja utvrđen je u e-poruci s obavijesti o sudjelovanju u Programu koja se šalje Smještajnom objektu nakon registracije te na stranici s Ugovorima smještajnog objekta u ekstranetu Booking.com-a. 
 4. Nakon datuma završetka Poticaja, Smještajni objekt će podlijegati standardnim razinama Provizije koje definira Booking.com, ovisno o tome gdje se Smještajni objekt nalazi.
 5. Poticaj će se prikazivati na mjesečnim računima koje Booking.com izdaje Smještajnom objektu kao popust na ukupan iznos računa.

 

 1. Razne odredbe

 

 1. Booking.com može po vlastitom nahođenju odlučiti da prestane nuditi Program Smještajnim objektima.
 2. Ovi Uvjeti Programa (i) podložni su povremenim i jednostranim izmjenama i dopunama od strane Booking.com-a prema vlastitom nahođenju pod uvjetom da o tome prethodno u razumnom roku obavijesti sve relevantne sudionike, (ii) služe i sastavni su dio Ugovora (ako je primjenjivo) (uključujući Opće uvjete poslovanja sa svim povremenim izmjenama) te se na taj način moraju tumačiti i (iii) mogu se prihvatiti online, ali su u svakom slučaju primjenjivi u skladu s uvjetima pridruživanja Programu i njegove upotrebe od strane Smještajnog objekta. U slučaju proturječja između odredbi Ugovora i ovih Uvjeta Programa, prednost se daje ovim Uvjetima Programa.

Je li vam ovaj članak koristan?