Kako postaviti standardni cjenik za boravak djece

Ažurirano prije 1 god. | Vrijeme čitanja: 5 min
Spremi

Ovaj članak pomoći će vam da postavite standardni cjenik za boravak djece. Ako želite postaviti fleksibilni cjenik za boravak djece, pročitajte ovaj članak. Postavljanje cjenika za boravak djece omogućuje obiteljima da vide sve važne detalje i cijene za određenu sobu ili smještajnu jedinicu na stranici vašeg objekta.

Tri su stavke koje određuju kako se objekt te soba ili jedinica prikazuju obiteljima te prikazuje li se cjenik za boravak djece na našoj platformi: to su pravila rezervacije, smještajne jedinice i cijene. 


Sadržaj članka:


Postavljanje pravila koja omogućuju boravak djece

Možete odabrati dopušta li vaš smještajni objekt svu djecu bez obzira na dob, samo djecu iznad određene dobi ili uopće ne dopušta boravak djece. Evo kako to možete učiniti:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Prvo kliknite na Smještajni objekt, a zatim na Uvjeti
 3. U dijelu Djeca i pomoćni ležajevi kliknite na Uredi ispod opcije Pravila za boravak djece
 4. Odaberite Da ili Ne kako biste odredili dopuštate li boravak djece mlađe od 18 godina
 5. Ako to želite, možete odabrati minimalnu dob djece koja je dopuštena u vašem smještajnom objektu
 6. Kliknite na Spremi

Opcije za cjenike za boravak djece

Nakon što omogućite boravak djece u svom objektu, možete odabrati jedan od dva različita proizvoda za cjenike za boravak djece: standardni cjenik za boravak djece i fleksibilni cjenik za boravak djece.

Standardni cjenik za boravak djece pravi je odabir ako trebate:

 • Jednake cijene za cijeli objekt
 • Besplatan boravak za djecu ili fiksne cijene

Fleksibilni cjenik za boravak djece pravi je odabir ako trebate:

 • Različite cijene po vrsti sobe ili jedinice te po cjeniku
 • Besplatan boravak za djecu, fiksnu cijenu ili postotak iznosa
 • Različite cijene po djetetu za svaku dobnu skupinu

Aktiviranje standardnih cjenika za boravak djece

Možete kreirati do tri različita cjenika za boravak djece za različite dobne skupine. Imajte na umu da se cjenici po dobnim skupinama primjenjuju samo na djecu koja borave u postojećim krevetima, ne na onu koja borave u pomoćnim ležajevima i dječjim krevetima. Također možete odrediti raspon dobi djece koja mogu besplatno boraviti u vašem smještajnom objektu (ako to želite omogućiti).

Ovi cjenici primjenjuju se samo za sobe ili jedinice za koje ste već postavili kapacitet za boravak djece. Ako to niste učinili, potrebno je prilagoditi kapacitet kako bi uključivao djecu. Također možete ponuditi pomoćne ležajeve ili dječje krevete u zasebnom dijelu ekstraneta.

Evo kako možete postaviti standardni cjenik za boravak djece:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Prvo kliknite na Smještajni objekt, a zatim na Uvjeti
 3. Pod stavkom Djeca i pomoćni ležajevi idite do dijela Pravila za boravak djece, a zatim kliknite na Uredi
 4. Pod dijelom Cijene za boravak djece odaberite Standardne, a zatim kliknite na Postavi
 5. Kliknite na Dodaj cjenik
 6. Odaberite minimalnu i maksimalnu dob za svoj cjenik i odaberite cijenu koju želite naplaćivati
 7. Ako želite, kliknite na Dodaj drugi cjenik
 8. Kliknite na Spremi

Nakon što ste kreirali svoje cjenike, vidjet ćete napomenu u dijelu Pravila za boravak djece da prilagodite svoj kapacitet da on uključuje djecu te da pregledate svoju distribuciju cijena za boravak djece.


Prilagođavanje kapaciteta jedinica kako bi uključivao djecu

Možete postaviti maksimalan broj djece i odraslih koji mogu boraviti u svakoj sobi ili jedinici. Također možete postaviti ukupni maksimalni kapacitet svake sobe ili jedinice.

Recimo:

Za dvokrevetnu sobu s bračnim krevetom postavljen je maksimalan kapacitet od dvije odrasle osobe, dva djeteta ili dva gosta.

Dopušteno: ili dvije odrasle osobe ili jedna odrasla osoba s jednim djetetom.

Nije dopušteno: dvije odrasle osobe s dva djeteta.

Kapacitet koji postavite odnosi se na goste koji borave u postojećim krevetima. Pritom nije uključen kapacitet za goste koji će boraviti u dječjim krevetima i pomoćnim ležajevima.

Evo kako možete prilagoditi kapacitet jedinice:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Prvo kliknite na Smještajni objekt, a zatim na Uvjeti
 3. U dijelu Djeca i pomoćni ležajevi, pod stavkom Pravila za boravak djece, kliknite na Uredi
 4. Pod stavkom Kapacitet i distribucija cijena za boravak djece odaberite plaćaju li sva ili samo neka djeca cijenu za djecu te plaćaju li neka djeca cijenu za odrasle
 5. Odaberite naziv sobe ili jedinice za koju želite ažurirati kapacitet
 6. Odaberite prave postavke za svaki od ova četiri parametra:
  1. Maks. broj gostiju: maksimalni broj gostiju (odraslih i djece) koji fizički stanu u jedinicu
  2. Maks. broj odraslih: maksimalni broj odraslih osoba koje fizički stanu u jedinicu
  3. Maks. broj djece: maksimalni broj djece koja fizički stanu u jedinicu (djeca moraju biti u pratnji barem jedne odrasle osobe, a maksimalan broj djece u bilo kojoj sobi ili jedinici iznosi maksimalan broj gostiju minus jedan)
  4. Maks. broj djece po cijeni za djecu: maksimalan broj djece za koju ćete naplatiti cijenu za boravak djece
 7. Ponovite to za svaku sobu ili jedinicu za koju želite ažurirati kapacitet
 8. Kliknite na Spremi

U dijelu Pregled vaših pravila vidjet ćete pregled svojih postavki, iako će potencijalni gosti za ta pravila možda vidjeti drukčiji opis.

Evo dodatnih primjera kako možete koristiti cijene: 

PRIMJERI

Studio s cijenom prema broju gostiju

Obiteljska soba s cijenom prema broju gostiju

Obiteljska soba s fiksnom cijenom po jedinici

Cijene

Cijena po odrasloj osobi: 90 €

Cijena po djetetu: 50 €

Cijena po odrasloj osobi: 90 €

Cijena po djetetu: 50 €

Cijena po jedinici: 300 €

Cijena po dodatnom djetetu: 50 €

Kapacitet i distribucija cijena za boravak djece

Maks. broj gostiju: 3

Maks. broj odraslih: 2

Maks. broj djece: 2 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, s njom može boraviti još dvoje djece)

Maks. broj djece po cijeni za boravak djece:

1 (cijena za boravak djece koju ste postavili za ovu sobu primjenjuje se samo za jedno dijete)

Maks. broj gostiju: 6

Maks. broj odraslih: 4

Maks. broj djece: 5 (ako boravi samo jedna odrasla osoba, s njom može boraviti još petero djece)

Maks. broj djece po cijeni za boravak djece: 

2

Maks. broj gostiju: 6

Maks. broj odraslih: 4

Maks. broj djece: 5

Maks. broj djece po cijeni za boravak djece:

 

Iako u jedinici može boraviti do šest osoba, cijena jedinice pokriva ukupno četiri osobe (odrasli i djeca)

Cijene

Ako je rezerviran boravak za jednu odraslu osobu i dvoje djece, to znači da će samo jedno dijete plaćati cijenu za boravak djece, a drugo će dijete trebati platiti cijenu za odrasle.

 

1 odrasla osoba: 90 €

1. dijete: 50 €

2. dijete: 90 € (ne ispunjava uvjete za cijenu za boravak djece)

 

Ukupni iznos: 230 €

Ako je riječ o boravku za četiri odrasle osobe i dvoje djece, za oba će djeteta uz cijenu za četiri odrasle osobe po jedinici biti potrebno platiti i cijenu za boravak djece.

 

4 odrasle osobe: 360 €

2 djece: 100 €

Ukupni iznos: 460 €


 

Ako će boraviti do četiri osobe (bez obzira na broj odraslih i djece), fiksna cijena jedinice primjenjuje se bez dodatnih naknada.

 

Ukupni iznos: 300 €

 

Ako je riječ o boravku za četiri osobe i dvoje dodatne djece (ukupno šest osoba), uz cijenu jedinice bit će potrebno platiti i cijenu za boravak djece za oba djeteta.

 

4 odrasle osobe: 300 €

2 djece: 100 €

Ukupni iznos: 400 €

 


Uklanjanje svih standardnih cjenika za boravak djece

Ako želite ukloniti standardne cjenike za boravak djece koje ste prethodno postavili, možete ručno ukloniti svaki cjenik. Evo kako to možete učiniti:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Prvo kliknite na Smještajni objekt, a zatim na Uvjeti
 3. Pod stavkom Djeca i pomoćni ležajevi idite do dijela Pravila za boravak djece, a zatim kliknite na Uredi
 4. Pod dijelom Cijene za boravak djece odaberite Standardne, a zatim kliknite na Postavi
 5. Ručno izbrišite svaki cjenik klikom na Izbriši ovaj cjenik
 6. Kliknite na Spremi da biste potvrdili svoje izmjene

Sva djeca sad će plaćati cijenu za odrasle.


Dodavanje pomoćnih ležajeva i dječjih kreveta u ponudu

Imajte na umu da kapaciteti i cijene pomoćnih ležajeva i dječjih kreveta nisu prikazani ili uključeni u cijene tijekom postupka rezervacije.

Evo kako možete ponuditi pomoćne ležajeve ili dječje krevete:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Prvo kliknite na Smještajni objekt, a zatim na Uvjeti
 3. Pod stavkom Djeca i pomoćni ležajevi idite do dijela Opcije za pomoćne ležajeve i dječje krevete, a zatim kliknite na Uredi
 4. Pod stavkom Mogućnosti vezane uz dječje krevete i pomoćne ležajeve odaberite maksimalan broj dječjih kreveta i pomoćnih ležajeva koje možete osigurati za svaku sobu ili smještajnu jedinicu
 5. Ako želite, pod stavkom Pravila o dječjim krevetima iPravila o pomoćnim ležajevima odaberite koliko želite naplatiti za dječje krevete i pomoćne ležajeve za različite raspone dobi
 6. Kliknite na Spremi

Je li vam ovaj članak koristan?