Konfiguracija pružatelja usluga povezivosti i suradnja s njim

Updated prije 2 mj. | Vrijeme čitanja: 12 min
Spremi

Kako bi rad s channel managerom bio što jednostavniji, u ovom ćete članku pronaći sve što trebate znati – od povezivanja do konfiguracije.


Sadržaj članka


Odabir channel managera po prvi put

Da biste odabrali channel managera za svoj objekt, slijedite korake u nastavku. Ako vam opcije u nastavku nisu dostupne, kontaktirajte nas putem poruka u ekstranetu.

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun i odaberite Pružatelj usluga povezivosti iz padajućeg izbornika
 3. Kliknite na Traži kako biste potražili novog channel managera
 4. Odaberite neki od ponuđenih preferiranih i preporučenih channel managera – kliknite na Više pojedinosti ako želite saznati više o značajkama koje nudimo i značajkama koje podržavaju pojedini channel manageri
 5. Sklopite dogovor s channel managerom koji najbolje odgovara vašim potrebama

Nakon što dovršite ove korake, možete povezati svog channel managera sa svojim računom.


Prilagođavanje postavki i prihvaćanje nove veze s channel managerom

Evo kako ažurirati postavke i povezati channel managera:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun i odaberite Pružatelj usluga povezivosti iz padajućeg izbornika
 3. Odaberite svog pružatelja usluga s popisa rezultata pretraživanja
 4. Odaberite značajke ekstraneta koje želite integrirati s channel managerom:
 • Cijene i raspoloživost: upravljajte cijenama i raspoloživosti svog objekta putem channel managera
 • Rezervacije: upravljajte svojim rezervacijama na našoj platformi putem channel managera
 • Sadržaj i fotografije : upravljajte fotografijama objekta i soba ili jedinica, sadržajima, pravilima, podacima za kontakt te vrstama i veličinama soba ili jedinica (dostupno samo kod nekih channel managera)
 • Označite kućicu kako biste potvrdili da se slažete s uvjetima i odredbama, a zatim kliknite naPoveži

Kada prihvatite ugovor, vaš će novi channel manager primiti e-poruku s vašim detaljima i zahtjevom za povezivanjem. Kada pružatelj primi e-poruku, započet će s potrebnim mapiranjem i koracima za konfiguraciju. Ako mijenjate pružatelja usluga, i dalje ćete biti povezani sa starim channel managerom sve do dovršetka postupka prebacivanja.

Veza s vašim novim channel managerom automatski će se aktivirati kada channel manager potvrdi da je sve spremno. Ako biste radije ručno aktivirali vezu kada vaš novi channel manager potvrdi da je sve spremno, odaberite Ne želim automatsko povezivanje s pružateljem usluga i kliknite naSpremi.

Ako ste odlučili automatski aktivirati vezu, primit ćete obavijest u porukama u ekstranetu kada se to dogodi i status veze promijenit će se u aktivno.

Ako ste odlučili ručno aktivirati vezu, primit ćete e-poruku s linkom na koji ćete trebati kliknuti kako biste to učinili. Ako mijenjate pružatelja usluga, veza sa starim channel managerom bit će deaktivirana, a nova će biti aktivirana.


Promjena ili prekidanje veze s channel managerom

Uz naš postupak brzog prebacivanja možete promijeniti svoj channel manager, a da ne morate privremeno deaktivirati stranicu svog objekta. Ako vam opcije u nastavku nisu dostupne, kontaktirajte nas putem poruka u ekstranetu.

Umjesto da odmah deaktivirate svoju staru vezu, ostat ćete povezani dok prebacivanje na novog channel managera ne bude dovršeno. Na taj način nećete propustiti potencijalne rezervacije zbog promjene channel managera.

Kako biste promijenili channel managera, pratite sljedeće korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun i odaberite Pružatelj usluga povezivosti iz padajućeg izbornika
 3. Kliknite na Prebaci na novi channel manager kako biste započeli s postupkom brzog prebacivanja na novog channel managera (pazite da ne deaktivirate staru vezu)
 4. Potražite i odaberite jednog od preferiranih ili preporučenih channel managera i s njima sklopite ugovor

Kada prihvatite ugovor, vaš će novi channel manager primiti e-poruku s vašim detaljima i zahtjevom za povezivanjem. Kada pružatelj primi e-poruku, započet će s potrebnim mapiranjem i koracima za konfiguraciju. Slično kao i u prethodnom scenariju koji ne uključuje postupak brzog prebacivanja, ostat ćete povezani sa svojim starim channel managerom dok se proces prebacivanja ne dovrši

Veza s vašim novim channel managerom automatski će se aktivirati kada channel manager potvrdi da je sve spremno. Ako biste radije ručno aktivirali vezu kada vaš novi channel manager potvrdi da je sve spremno, odaberite Ne želim automatsko povezivanje s pružateljem usluga i kliknite naSpremi.

Ako ste odlučili automatski aktivirati vezu, primit ćete obavijest u porukama u ekstranetu kada se to dogodi i status veze promijenit će se u aktivno.

Ako ste odlučili ručno aktivirati vezu, primit ćete e-poruku s linkom na koji ćete trebati kliknuti kako biste to učinili. Veza sa starim channel managerom bit će deaktivirana, a nova će biti aktivirana.

Molimo vas da se sjetite surađivati s novim channel managerom kako biste ažurirali cijene i raspoloživost na Booking.com-u.


Prekidanje veze s channel managerom bez povezivanja s novim channel managerom

Kako biste prekinuli vezu sa sadašnjim channel managerom, a da se ne povežete s novim, pratite korake u nastavku:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun i odaberite Pružatelj usluga povezivosti iz padajućeg izbornika
 3. Kliknite na Deaktiviraj kako biste deaktivirali vezu sa sadašnjim channel managerom

Kada veza bude deaktivirana, sve prethodne postavke bit će resetirane. Moći ćete opet ručno uređivati svoje cijene, raspoloživost i rezervacije.

Prije nego što deaktivirate vezu ili se prebacite na drugog channel managera, bilo bi dobro provjeriti ugovor sa sadašnjim channel managerom. Vezu ćete možda trebati deaktivirati izravno kod njih.

Ako kasnije odlučite da se želite povezati s drugim channel managerom, samo ponovite korake navedene pod odjeljkom Odabir channel managera po prvi put.


Promjena channel managera za više objekata

Pomoću alata za grupno uređivanje u ekstranetu s pregledom više objekata možete istovremeno za više objekata obavljati sljedeće zadatke:

 • Promijeniti channel managera bez zatvaranja objekata
 • Povezati se s novim channel managerom ako ga još nemate

Ako želite promijeniti svog channel managera ili se povezati s novim channel managerom, slijedite ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet s pregledom više objekata i kliknite na Grupno uređivanje
 2. Pod opcijom Pružatelj usluga povezivosti potražite temu Uređivanje pružatelja usluga povezivosti i kliknite na Odaberi ovu temu
 3. Pronađite channel managera i kliknite na Više detalja da biste vidjeli značajke koje podržava
 4. Kliknite Poveži da biste zatražili povezivanje s odabranim channel managerom i odaberite značajke koje želite integrirati, a zatim kliknite Dalje
 5. Odaberite objekte koje želite povezati s novim channel managerom, a zatim kliknite na Provjerite i potvrdite izmjene
 6. Pregledajte izmjene koje želite unijeti, a zatim kliknite na Primijeni izmjenu

Alat za grupno uređivanje trenutačno je dostupan samo partnerima koji upravljaju s više objekata i koji imaju korisničke račune u ekstranetu s pregledom više objekata. Saznajte više o registraciji više objekata.


Provjera je li veza s channel managerom aktivna

U suprotnom, provjerite status veze između naše platforme i svog channel managera prateći ove korake:

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Račun
 3. Odaberite Pružatelj usluga povezivosti u padajućem izborniku

Nakon što dovršite 3. korak moći ćete vidjeti je li vaša veza s channel managerom aktivna ili je potrebno poduzeti dodatne korake.


Korištenje stranice 'Problemi u povezivanju'

Ako koristite channel manager, na stranici Problemi u povezivanju u ekstranetu možete pronaći informacije o pogreškama vezanim za raspoloživost.

Do tih pogrešaka može doći kada pokušate ažurirati cijene i cjenike koji su aktivni u vašem channel manageru, ali ne i u ekstranetu.

Kako pronaći stranicu 'Problemi u povezivanju'

 1. Prijavite se u ekstranet
 2. Kliknite na Cijene i raspoloživost
 3. Odaberite Problemi u povezivanju u padajućem izborniku

Ako nemate channel managera ili vaš objekt nema problema s raspoloživošću, nećete vidjeti ovu opciju u padajućem izborniku. 

Ovisno o tome kod koje se cijene jedinice ili cjenika javlja pogreška, možete poduzeti sljedeće korake:

 1. Kliknite na Dodaj vrstu jedinice (ili cjenik) koja nedostaje
 2. Aktivirajte vrstu jedinice ili cjenik koji nedostaju na uobičajen način
 3. Kliknite na Odbaci kako biste zatvorili obavijest

Ako odlučite odbaciti obavijest, trebali biste deaktivirati cijenu jedinice ili cjenik i u channel manageru. Kao rezultat toga imat ćete ponuđene dodatne opcije:

 • Možda kasnije: obavijest će biti utišana sve dok se pogreška ponovno ne pojavi
 • Popravit ću problem putem svog pružatelja usluge: obavijest će biti odbačena

Savjetujemo da riješite te probleme u svom channel manageru. Možete identificirati poteškoće povezane s cijenama jedinica i cjenicima u svom channel manageru tako da potražite njihove kodove, koje također možete pronaći u ekstranetu na stranici Problemi u povezivanju.

Objašnjenje vrsta pogrešaka

 • Cjenik za sobu ili jedinicu nije aktiviran: možda pokušavate ažurirati raspoloživost za sobu ili jedinicu s cjenikom koji nije aktiviran u ekstranetu za tu sobu ili jedinicu
 • Cjenik za sobu ili jedinicu ne postoji: možda pokušavate ažurirati raspoloživost sobe ili jedinice s cjenikom koji ne postoji za tu sobu ili jedinicu

Je li vam ovaj članak koristan?