Što je API?

Osvježeno prije 3 mj.

API je kratica za Application Programming Interface, što znači sučelje za programiranje aplikacije, a to je vrsta softvera koja omogućuje dvjema aplikacijama da funkcioniraju zajedno i 'komuniciraju'. Svaki put kada koristite aplikaciju kao što je Facebook ili kada provjerite vremensku prognozu na svom mobitelu, koristite API.

Na primjer, većina objekata koji surađuju s Booking.com-om također je prisutno na drugim online putničkim agencijama (OTA). Kada putem jedne od tih online putničkih agencija stigne rezervacija, upravo API omogućuje sustavu Booking.com-a interakciju sa sustavom druge online putničke agencije kako bi se sinkronizirano ažurirala raspoloživost na svim kanalima.

Što mislite o ovoj stranici?

Iskoristite lokalno tržište uz last minute rezervacije putem mobilnog uređaja

Kako lokalna potražnja na našoj stranici počne rasti, 74% korisnika rezervirat će smještaj putem mobilnog uređaja. Dodajte cjenik za mobilne uređaje za svoj objekt kako biste mu povećali vidljivost među tim korisnicima, koji su također skloni last minute rezervacijama.

Dodaj cjenik za mobilne uređaje