Što trebam učiniti ako se moje cijene na Booking.com-u razlikuju od onih u channel manageru?

Osvježeno prije 3 mj.

Ako uočite razliku u cijenama između channel managera i Booking.com-a, najprije provjerite imate li aktivnu ponudu za tu cijenu, poput primjerice last-minute ponude - to bi mogao biti razlog manje cijene.

Ponekad obrada i uvođenje promjena može trajati do 5 minuta. Ako vaš channel manager nudi opciju za osvježavanje, isprobajte je.

Osim toga, provjerite i jesu li sve jedinice mapirane između Booking.com-a i sustava za upravljanje objektom (PMS). Možda će za neke biti potrebno ručno ažuriranje. Ako vam treba dodatna podrška oko ovoga, kontaktirajte svog pružatelja.

U suprotnom samo pratite upute pružatelja vezane uz sinkroniziranje sustava za upravljanje objektom s ostalim kanalima kao što je Booking.com.

Što mislite o ovoj stranici?

Iskoristite lokalno tržište uz last minute rezervacije putem mobilnog uređaja

Kako lokalna potražnja na našoj stranici počne rasti, 74% korisnika rezervirat će smještaj putem mobilnog uređaja. Dodajte cjenik za mobilne uređaje za svoj objekt kako biste mu povećali vidljivost među tim korisnicima, koji su također skloni last minute rezervacijama.

Dodaj cjenik za mobilne uređaje