Kako mogu mapirati cjenike sa svojim channel managerom?

Osvježeno prije 8 months
Save

Ako vaš channel manager podržava mogućnost samostalnog mapiranja cijena, molimo, pratite njegove upute.

Kako biste ispravno mapirali cijene, najprije se pobrinite da se cijene koje želite mapirati nalaze u ekstranetu Booking.com-a i sustavu za upravljanje objektom (PMS) vašeg pružatelja.

Većina channel managera automatski mapira cijene koje dodate u ekstranet Booking.com-a. Provjerite sa svojim pružateljem odnosi li se to i na channel manager koji koristite.

Što mislite o ovoj stranici?