Kako mogu promijeniti cijene na Booking.com-u ako koristim channel manager?

Osvježeno prije 3 months
Spremi

Ako koristite channel manager za dodavanje cijena i raspoloživosti, trebat ćete urediti i svoje cijene koristeći taj sustav ili vlastiti sustav za upravljanje objektom (PMS).

Molimo, pratite upute svog pružatelja vezane za uređivanje cijena kako biste bili sigurni da će se iste promjene prikazati i u ekstranetu Booking.com-a.

U slučaju dodatnih pitanja kontaktirajte svog pružatelja.

Is this article helpful?