Kako mogu dovršiti postupak konfiguriranja channel managera?

Kako biste dovršili konfiguriranje channel managera, provjerite status veze između vašeg pružatelja usluga i Booking.com-a:

  1. Prijavite se u ekstranet Booking.com-a.
  2. Kliknite na ikonu 'Račun' u gornjem desnom kutu.
  3. Na padajućem izborniku odaberite ‘Channel manager’. Na izborniku ćete vidjeti je li veza s channel managerom aktivna ili vi (ili vaš pružatelj usluga) trebate dovršiti dodatne korake.

Ako je sve spremno, status bi trebao glasiti: ‘Veza je trenutno aktivna’. Zatim možete slijediti posebne upute svog pružatelja usluga o tome kako sinkronizirati sustav za upravljanje objektom (PMS) s povezanim kanalima, kao što je Booking.com.

Ako vam je potrebna dodatna podrška, kontaktirajte svog pružatelja usluga.