Kako mogu mapirati cjenike sa svojim channel managerom?

Osvježeno prije 3 mj.

Ako vaš channel manager podržava mogućnost samostalnog mapiranja cijena, molimo, pratite njegove upute.

Kako biste ispravno mapirali cijene, najprije se pobrinite da se cijene koje želite mapirati nalaze u ekstranetu Booking.com-a i sustavu za upravljanje objektom (PMS) vašeg pružatelja.

Većina channel managera automatski mapira cijene koje dodate u ekstranet Booking.com-a. Provjerite sa svojim pružateljem odnosi li se to i na channel manager koji koristite.

Što mislite o ovoj stranici?

Iskoristite lokalno tržište uz last minute rezervacije putem mobilnog uređaja

Kako lokalna potražnja na našoj stranici počne rasti, 74% korisnika rezervirat će smještaj putem mobilnog uređaja. Dodajte cjenik za mobilne uređaje za svoj objekt kako biste mu povećali vidljivost među tim korisnicima, koji su također skloni last minute rezervacijama.

Dodaj cjenik za mobilne uređaje