Kako mogu promijeniti svoj channel manager?

Uz naš postupak brzog prebacivanja Quick Switch možete promijeniti svoj channel manager bez zatvaranja svog objekta za rezervacije.

To znači da ćete umjesto deaktiviranja trenutačne veze na Booking.com-u ostati povezani dok se ne dovrši prebacivanje na novog pružatelja usluge, tako da nećete propustiti nijednu potencijalnu rezervaciju.

Pratite korake u nastavku ako želite promijeniti svoj channel manager:

  1. Prijavite se u svoj ekstranet Booking.com-a i kliknite na ikonu 'Račun' u gornjem desnom kutu. Na padajućem izborniku odaberite ‘Channel Manager’.

  2. Kliknite na opciju ‘Prebaci na novi channel manager’ kako biste pokrenuli postupak brzog prebacivanja Quick Switch na novog pružatelja usluge. Ne zaboravite, ne trebate deaktivirati trenutačnu vezu na Booking.com-u.

  3. Na istoj ćete stranici moći pretražiti i odabrati među ponuđenim pružateljima usluge te sklopiti ugovor s njima. 

  4. Nakon što prihvatite ugovor, novi će pružatelj usluge primiti poruku e-pošte s vašim detaljima i zahtjevom za povezivanje te će pokrenuti postupak potrebnog mapiranja i konfiguriranja. Ostat ćete povezani s trenutačnim channel managerom dok se postupak prebacivanja ne dovrši.

  5. Nakon što novi pružatelj usluge dovrši konfiguriranje, primit ćete obavijest putem opcije 'Poruke', gdje ćete trebati potvrditi da se želite povezati s tim pružateljem usluge.

  6. Nakon završne potvrde veza s trenutačnim pružateljem usluge bit će deaktivirana, a veza s novim pružateljem usluge postat će aktivna.

Napomena: Iako ne trebate deaktivirati postojeću vezu kako biste pokrenuli postupak prebacivanja, preporučujemo da provjerite svoj ugovor s trenutačnim pružateljem usluge prije prebacivanja kako biste vidjeli trebate li izravno s njima prekinuti vezu.

Još niste konfigurirali vezu? Saznajte kako se povezati s channel managerom.