Kako dodati cjenik jednoj ili više vrsta smještajnih jedinica?

Osvježeno prije 9 mj.

Kako bi gosti vidjeli vaše raspoložive jedinice na Booking.com-u, važno je dodati cjenik za svaku od njih. Ako to želite učiniti, molimo vas da provjerite koji prikaz zaslona u nastavku odgovara vašem ekstranetu te pratite odgovarajuće korake.                    

 


Opcija 1: Prikaz kalendara u popisu

Ako koristite prikaz kalendara u popisu, molimo vas da pratite sljedeće korake:

 1. Prijavite se u ekstranet i kliknite na 'Kalendar' pod stavkom ‘Cijene i raspoloživost’.
 2. Pronađite vrstu jedinice i cjenik čije cijene želite uredite.
 3. Cijenu možete dodati ili ažurirati tako da mišem prijeđete preko donjeg dijela ćelije u 'Redu s cjenicima' i kliknete na bijelo polje koja se pojavi. Samo dodajte ili promijenite vrijednost unesenu u bijelo polje i kliknite na 'Spremi' kako bi se vaše izmjene automatski spremile.

  Savjet: grupno možete uređivati i svoju Raspoloživost, Ograničenja i Status jedinice.

  • Ako želite unijeti izmjene za više dana odjednom, kliknite na ćeliju i povucite plave krugove na dnu ćelije lijevo ili desno kako biste odabrali više dana. Pojavit će se skočni prozor u kojem ćete moći dodati cjenike za te datume. Kliknite na 'Spremi' kako bi se vaše izmjene spremile.
  • Ako želite unijeti izmjene za više od mjesec dana unaprijed, kliknite na gumb za 'Grupno uređivanje'. Na desnoj strani zaslona pojavit će se popis. Odaberite datume za koje želite urediti cjenike, potom kliknite na polje 'Cijene'. Odaberite cjenik i dodajte vrijednost u bijelo polje pokraj njega. Po završetku kliknite na 'Spremi izmjene'.
 4. Ponovite ove korake za svaki željeni cjenik i odgovarajuću vrstu jedinice.

Opcija 2: Mjesečni prikaz kalendara

Ako koristite Mjesečni prikaz kalendara, molimo vas da pratite sljedeće korake:

 1. Pod stavkom ‘Cijene i raspoloživostili ‘Kalendar i cijene’ kliknite na Kalendar (ili naziv željene jedinice).
 2. Odaberite ‘Početni datum’ i ‘Zaključni datum’ kako biste odabrali datume koje želite dodati.
 3. Možete postaviti zaključni datum u kalendaru, ili označiti polje 'Bez zaključnog datuma' pod stavkom ‘Prilagođeni odabir datuma’.
 4. Kliknite na ‘Cijena’ i unesite vrijednost.
 5. Odaberite ‘Spremi’.
 6. Ponovite ove korake za svaku vrstu jedinice.

Što mislite o ovoj stranici?

Iskoristite lokalno tržište uz last minute rezervacije putem mobilnog uređaja

Kako lokalna potražnja na našoj stranici počne rasti, 74% korisnika rezervirat će smještaj putem mobilnog uređaja. Dodajte cjenik za mobilne uređaje za svoj objekt kako biste mu povećali vidljivost među tim korisnicima, koji su također skloni last minute rezervacijama.

Dodaj cjenik za mobilne uređaje