Kako mogu ažurirati svoje cijene putem Pulse aplikacije?

Osvježeno prije 3 h

U ovom ćete članku saznati kako možete jednostavno ažurirati svoje cjenike i cijene za pojedinačni datum ili više datuma odjednom putem Pulse aplikacije.


Tablica sadržaja:

Stari kalendar

Novi kalendar


Stari kalendar

Svoje cijene možete ažurirati putem Pulse aplikacije za pojedinačni datum ili više datuma odjednom. Pogledajte korake u nastavku za Android i iOS verziju aplikacije.

iOS

Kako biste napravili izmjenu za određeni datum:

 1. Idite na ‘Raspoloživost’ i odaberite datume koje želite ažurirati.
 2. Skrolajte prema dolje kako bi vam se prikazale sve vaše vrste jedinica.
 3. Pronađite vrstu smještajne jedinice koju želite ažurirati i odaberite je dodirom prsta.
 4. Na stranici koja se prikaže vidjet ćete kalendar i svoje cjenike za tu vrstu smještajne jedinice.
 5. Pronađite cjenike koje želite izmijeniti i dodirnite sivo polje. Prilagodite cijenu prema svojim željama.
 6. Kad završite, odaberite gumb ‘Spremi’ pri dnu stranice.
 7. Pojavit će se zelena kvačica koja će vam potvrditi da je postupak dovršen.

Ako želite napraviti izmjenu za više datuma odjednom:

 1. Idite na ‘Raspoloživost’ i dodirnite ikonu s crticama i točkicama u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite raspon datuma koje želite ažurirati i dodirnite ‘Uredi cijene’.
 3. Odaberite smještajni objekt za koji želite izmijeniti cijene (u slučaju da imate više smještajnih objekata).
 4. Odaberite kategoriju jedinice i skrolajte prema dolje kako bi vam se prikazali svi vaši cjenici.
 5. Pronađite cjenike koje želite izmijeniti i dodirnite sivo polje. Prilagodite cijenu prema svojim željama.
 6. Kad završite, odaberite gumb ‘Spremi’ pri dnu stranice.
 7. Pojavit će se zelena kvačica koja će vam potvrditi da je postupak dovršen.

Android

Kako biste napravili izmjenu za određeni datum:

 1. Dodirnite ikonu 'Kalendar' i odaberite datum koji želite ažurirati.
 2. Skrolajte prema dolje kako bi vam se prikazale sve vaše kategorije jedinica.
 3. Pronađite smještajnu jedinicu koju želite ažurirati i dodirnite ‘Detalji’.
 4. Na stranici koja se prikaže vidjet ćete kalendar i svoje cjenike za tu vrstu smještajne jedinice.
 5. Pronađite cjenike koje želite ažurirati i dodirnite polje za valutu. Prilagodite cijenu prema svojim željama.
 6. Kad završite dodirnite gumb u obliku kvačice pri vrhu ekrana.
 7. Pojavit će se zelena kvačica koja će vam potvrditi da je postupak dovršen.

Ako želite napraviti izmjenu za više datuma odjednom:

 1. Dodirnite ikonu 'Kalendar'.
 2. Zatim dodirnite ikonu s crticama i točkicama u gornjem desnom kutu.
 3. Odaberite raspon datuma koje želite ažurirati, a zatim dodirnite ‘Uredi cijenu’.
 4. Odaberite smještajni objekt za koji želite izmijeniti cijene (u slučaju da imate više smještajnih objekata).
 5. Pronađite cjenike koje želite ažurirati i dodirnite polje za valutu. Prilagodite cijenu prema svojim željama.
 6. Kad završite dodirnite gumb u obliku kvačice pri vrhu ekrana.
 7. Pojavit će se zelena kvačica koja će vam potvrditi da je postupak dovršen.

Novi kalendar

Za pojedinačni datum:

 1. Otvorite Pulse aplikaciju na svom iOS ili Android uređaju.
 2. Idite na stavku ‘Raspoloživost’.
 3. Ako imate jednu vrstu jedinice, idite izravno na korak 6.

  Ako imate više vrsta jedinica,idite na korak 5.

  Ako imate više smještajnih objekata, idite na sljedeći korak.

 4. Dodirnite objekt koji želite ažurirati.
 5. Ako pregledavate datume u kalendaru, prvo odaberite vrstu jedinice koju želite urediti tako da dodirnete pripadajući kalendar.

  Ako pregledavate datume u obliku popisa,, organizirane prema redoslijedu datuma, skrolajte prema dolje do datuma koji želite urediti i dodirnite vrstu jedinice koju želite ažurirati.

 6. Dodirnite datum koji želite ažurirati.
 7. Skrolajte prema dolje dok vam se ne prikažu svi cjenici i cijene.
 8. Ako želite otvoriti ili zatvoriti neki od cjenika,, dodirnite potvrdni okvir koji se nalazi pokraj njega. Ako potvrdni okvir nije označen, cjenik još nije aktiviran. Ako je potvrdni okvir označen, vaš je cjenik aktiviran.
 9. Ako želite izmijeniti cijenu, dodirnite polje za unos u okviru cijena i unesite cijenu koju želite postaviti. 
 10. Kad završite:

  Ako koristite iOS uređaj, dodirnite gumb ‘Spremi’ koji se nalazi pri dnu ekrana kako biste spremili svoje izmjene. Ako ne želite primijeniti izmjene, odaberite ‘Resetiraj’;

  Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu ekrana kako biste spremili izmjene. Ako ne želite primijeniti izmjene, dodirnite strelicu u gornjem lijevom kutu ekrana, a zatim odaberite ‘Odbaci’.


Za više datuma odjednom:

 1. Otvorite Pulse aplikaciju na svom iOS ili Android uređaju.
 2. Idite na stavku ‘Raspoloživost’.
 3. Ako imate jednu vrstu jedinice, idite izravno na korak 6.

  Ako imate više vrsta jedinica, idite izravno na korak 5.

  Ako imate više smještajnih objekata, idite na sljedeći korak.

 4. Dodirnite objekt koji želite ažurirati.
 5. Ako pregledavate datume u kalendaru, prvo odaberite vrstu jedinice koju želite urediti tako da dodirnete pripadajući kalendar.

  Ako pregledavate datume u obliku popisa,, organizirane prema redoslijedu datuma, skrolajte prema dolje do datuma koji želite urediti i dodirnite vrstu jedinice koju želite ažurirati.

 6. Dodirnite ‘Uredite više datuma’.
 7. Odaberite raspon datuma za koji želite unijeti izmjene.
 8. Odaberite ‘Cjenici i ograničenja’.
 9. Ako želite otvoriti ili zatvoriti neki cjenik, dodirnite potvrdni okvir kraj njega. Ako potvrdni okvir nije označen, vaš cjenik nije aktiviran. Ako je potvrdni okvir označen, vaš je cjenik aktiviran.
 10. Ako želite izmijeniti cijenu, dodirnite polje za unos u odjeljku za cijene i unesite cijenu koju želite postaviti. 
 11. Kad završite:

  Ako koristite iOS uređaj, dodirnite gumb ‘Spremi’ pri dnu ekrana ili ako ne želite primijeniti izmjene, dodirnite gumb ‘Resetiraj’;

  Ako koristite Android uređaj, dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu ekrana kako biste spremili izmjene. Ako ne želite primijeniti izmjene, dodirnite strelicu u gornjem lijevom kutu ekrana i zatim dodirnite ‘Odbaci’ ili dodirnite okruglu strelicu ‘Resetiraj’ u gornjem desnom kutu (uz ikonu kvačice).

Što mislite o ovoj stranici?

Program Prikladno za rad

Dodajte još sadržaja prikladnih za rad kako biste povećali svoju vidljivost, i to bez dodatnih troškova.

Saznaj više